Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên – Ngày 19/06/2024

Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18

Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 


Suy niệm

GIẢ HÌNH CẢN TRỞ CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

“Anh em đừng làm như bọn đạo đức giả” (Mt 6,5).

Làm việc lành phúc đức (việc tông đồ – bác ái) – cầu nguyện – ăn chay là ba rường cột có mối liên hệ mật thiết với nhau trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu. Ba rường cột này có ý nhắc cho mỗi người biết thực thi điều răn quan trọng mà Thiên Chúa đã dạy, đó là “mến Chúa và yêu người”. Chính vì lẽ đó, “chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng” (Mt 6,1). Nhưng khi thực hiện cả ba việc làm này, mỗi người cần mang một tâm tình khiêm tốn trong ơn Chúa ban.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu giáo huấn cho các Tông đồ, Người có ý khiển trách sự giả hình nơi các kinh sư và người Pharisêu. Giả hình là thứ “men” nguy hiểm cần phải tránh, cần phải loại trừ trên hành trình nên công chính và giúp người khác sống đạo. Mặt khác, Chúa Giêsu đã trả lại ý nghĩa đúng cho cả ba việc làm: bác ái – cầu nguyện – ăn chay. Đó không phải việc làm để “đánh bóng” tên tuổi bản thân nhưng hoàn toàn quy hướng về việc “mến Chúa và yêu người”. Với giáo huấn này, Chúa Giêsu mời gọi các Tông đồ biết mang lấy tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa và tình liên đới đối với tha nhân khi làm bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Bởi lẽ, “người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy” (Rm 3,28).

Trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, có câu: “Bên ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao”. Trong cuộc sống có biết bao đau thương về sự lọc lừa và gian dối, tất cả đều khởi đi từ thái độ tự tôn bản thân, nghĩa là quá “tôn thờ ý chí phàm nhân và các khả năng của con người” [1] , quên đi chính mình là hình ảnh tuyệt mỹ của Thiên Chúa (x.St 1,27). Do đó, bước đường nên thánh chắc chắn không có chỗ cho sự giả hình – gian dối. Trái lại, việc nên thánh thôi thúc chúng ta tìm kiếm các nhân đức bắt nguồn từ Thiên Chúa và hướng về Ngài, trọng tâm là chính “đức ái” [2], bởi lẽ “đức tin hoạt động qua đức ái” (Gl 5,6). Vậy, mọi Kitô hữu được mời gọi nuôi dưỡng và khơi “đức ái” rực cháy lên: “Vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật… yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy,” (Rm 13,8-10) và “Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Phải yêu người thân cận như chính mình” (Lv 19, 18). Hãy “yêu nhau bằng con tim của Thiên Chúa” (Thánh Augustinô).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết soi chiếu cuộc đời của mỗi người vào Lời Chúa, để chúng con nhận ra và sống đúng với thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống. Đồng thời, từ Lời Chúa và Thánh Thể xin cho chúng con kín múc được sự khao khát, lòng nhiệt tâm dấn thân làm chứng về tình yêu của chính Thiên Chúa, khi xây dựng bầu khí chân thành yêu thương. Amen.

[1]. cf. Gaudete et Exsultate, No. 57.
[2]. cf. Gaudete et Exsultate, No. 60.


Comments are closed.