Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên – Ngày 18/06/2024

Lời Chúa: Mt 5,43-48

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 


Suy niệm

YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Khi phác họa lại ý định cứu độ của Thiên Chúa được viết lại trong Thánh Kinh, lịch sử thánh đã đan xen vào những văn bản nói về luật. Rất nhiều luật với đủ mọi thứ chất liệu, vì luật của dân thánh có sức ảnh hưởng và chi phối đời sống dân Chúa trong mọi lãnh vực. Chúa Giêsu đã xuất hiện dưới hình ảnh một nhà lập pháp. Tuy nhiên, Chúa không phản đối luật Môsê hay lời của các ngôn sứ. Trái lại, Chúa rao giảng, tiếp nối, kiện toàn và mang vào lề luật một tinh thần mới, một “thần khí” mới. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43-44).

Luật xưa là yêu đồng loại là ghét kẻ thù. Luật Chúa là yêu kẻ thù, là cầu nguyện cho người ngược đãi, cho người bắt bớ chúng ta. Thật vậy, Lời dạy của Chúa không chỉ hướng đến việc chu toàn lề luật nhưng còn mời gọi mọi người theo Chúa nâng cao giá trị sống yêu thương, sống bác ái trong tinh thần mà luật đặt ra, bởi yêu thương chính là chu toàn lề luật. Không có tình yêu, chúng ta khó có thể sống luật một cách tuyệt đối và hoàn hảo. Không có tình yêu, làm sao có thể tha thứ và đón nhận những ai lỗi phạm đến chúng ta. Và không có tình yêu, làm thế nào có thể cầu nguyện và mong ước những điều tốt lành cho những ai đối nghịch với chúng ta. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta cần phải có tình yêu thương nhau, vì tình yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi (x. 1 Pr 4,8).

Thật vậy, Chúa yêu chúng ta hơn là những gì chúng ta yêu Chúa. Thế nên, chúng ta cần học biết và sống biết yêu thương trong lời mình nói, trong cách mình làm để mỗi ngày chúng ta biết sống tha thứ, biết yêu thương nhiều hơn với những ai lỗi phạm đến chúng ta bởi tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa (x. 1Ga 4,7). Chúng ta không thể nói chúng ta biết Thiên Chúa mà lại không sống theo lời Chúa dạy, không làm theo những gì Chúa muốn.

Xin Chúa ban cho chúng con một tình yêu đủ mạnh và một trái tim đủ lớn, để chúng con luôn biết đón nhận những gì Chúa muốn và biết trao ban những gì cần trao ban. Ngõ hầu, chúng con trở nên những người mang trong mình một tình yêu theo Chúa Giêsu, giống Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu vì chính Chúa đã yêu thương và đã hiến mạng vì chúng con. Amen.


Comments are closed.