THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN – Ngày 16/02/2022

Lời Chúa: Mc 8, 22-26

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại.” Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng”.

 


Suy niệm

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

“Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù…, đặt tay trên anh…, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự” (Mc 8, 22-25).

Đời người là một hành trình. Cuộc hành trình này không chỉ có những thuận lợi mà còn có muôn vàn khó khăn, thử thách. Với người Kitô hữu, đức tin cũng là một hành trình. Cuộc hành trình đức tin có lúc thăng lúc trầm. Hay nói cách khác, cuộc hành trình đức tin của chúng ta có những lúc vững vàng, ta thấy niềm tin dâng cao mãnh liệt, nhưng cũng có những khi chán nản thất vọng, ta cảm thấy niềm tin lung lay chao đảo.

Trong bài Tin Mừng, hành trình anh mù tìm thấy ánh sáng được diễn ra cách tiệm tiến. Trước tiên, người ta đem anh mù đến cho Chúa và xin Ngài chữa lành cho anh (x. Mc 8,22). Sau đó, Chúa Giêsu cầm tay anh dắt ra khỏi đám đông, lấy nước miếng bôi vào mắt anh và đặt tay lên anh, anh thấy người ta lờ mờ. Ngài lại đặt tay lên anh một lần nữa, anh mới thấy mọi sự rõ ràng (x. Mc 8, 23-25). Qua việc chữa lành cho anh mù, Chúa từ từ khơi dậy và củng cố lòng tin của anh: đức tin của anh lúc đầu còn yếu ớt: anh mù thấy mờ mờ, nhưng sau đó anh đã tin vào Chúa cách vững vàng mạnh mẽ: anh mù thấy rõ ràng. Chúa Giêsu không chỉ ban cho anh mù ánh sáng vật lý mà Ngài còn ban ánh sáng đức tin.

Cuộc hành trình tìm ánh sáng của anh mù, tương tự như cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Ngay từ khi chúng ta còn được bồng ẵm trên tay, chúng ta đã được cha mẹ và người thân đại diện cộng đoàn đưa đến với Chúa trong ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Đức tin chúng ta lớn lên mỗi ngày nhờ bí tích thêm sức, được làm mới mỗi ngày nhờ bí tích hòa giải và được củng cố khi kết hiệp riêng tư mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Lời Chúa, giáo lý, huấn quyền của Giáo hội trở nên kim chỉ nam cho đời sống hằng ngày của chúng ta.

Bên cạnh đó, hành trình đức tin không phải là một bộ sưu tập những giáo thuyết và tư tưởng, hay một khối kiến thức, hoặc một hệ thống những niềm tin. Tận nguồn gốc đức tin Kitô Giáo là một kinh nghiệm: Một kinh nghiệm đổi đời và cảm nghiệm cá nhân về Đức Kitô. Chính vì thế, căn cốt của đức tin là gặp gỡ riêng tư và thân mật với Đức Kitô qua việc lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa.

Hành trình đức tin của người Kitô hữu luôn là một cuộc hành trình đầy cam go thử thách. Xin cho mỗi người chúng ta biết tin tưởng chạy đến với Chúa khi gặp thử thách gian nan. Xin Chúa cầm lấy tay dẫn dắt và nâng đỡ để chúng ta đi tiếp hành trình đức tin của mình.

.


Comments are closed.