Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh – Ngày 25/05/2022

Ga 16,12-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.”


Suy niệm

NHẬN BIẾT SỰ THẬT LÀ CHÍNH ĐỨC GIÊSU KITÔ

“Thần Chân Lý đến, Người sẽ dẫn dắt anh em đến sự thật” (Ga 16, 13).

Đoạn tin mừng hôm nay nằm trong diễn từ của Chúa Giêsu nói với các môn đệ về Chúa Thánh Thần trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu khẳng định Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt các môn đệ đến sự thật trọn vẹn. Các môn đệ ở đây bao gồm cả chúng ta, nghĩa là chúng ta cũng nhận được cùng một Chúa Thánh Thần, và nhờ Người chúng ta nhận biết sự thật trọn vẹn và sống cho sự thật ấy. Vậy sự thật Chúa Giêsu nói đến ở đây là gì, và chúng ta cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần như thế nào để đi đến sự thật trọn vẹn?

            Bài đọc 1 trích sách công vụ tông đồ thuật lại lời giảng của thánh Phaolô trước hội đồng Areopago vùng Athêna. Thánh nhân khẳng định nền giáo lý căn bản liên quan đến kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cách viên mãn nơi con người Đức Giêsu Kitô với cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Đây là sự thật mà ngài đã dành cả cuộc đời sứ vụ để rao giảng và làm chứng. Nhưng con người chỉ có thể nhận biết sự thật này cách trọn vẹn trong ơn Chúa Thánh Thần, như lời khẳng định của Chúa Giêsu nơi bài tin mừng. Quả vậy, trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ và môn đệ của Người, để nhờ Chúa Thánh Thần, họ nhận biết sự thật trọn vẹn. Điểm đặc biệt trong sứ điệp của Chúa Thánh Thần không phải là điều gì mới mẻ, nhưng xoay quanh mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu: “Người không tự mình nói điều gì […] Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16, 13.14).” Như vậy, sự thật mà người môn đệ và chúng ta, trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, đạt đến đó là nhận biết Chúa Giêsu. Sự nhận biết này không dừng lại ở cái biết lý trí, nhưng phải đi đến sự biến đổi con người tận căn, nghĩa là nên giống Chúa Giêsu. Sự nhận biết này cũng không thể ở ngoài tác động của Chúa Thánh Thần, vì lẽ “không ai có thể nói rằng ‘Đức Giêsu là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thần Khí (1Cr 12,3).”

            Là người tín hữu, chúng ta đã được đón nhận niềm tin vào Đức Giêsu, nhưng thực tế con người và lối sống của ta còn khác Chúa rất nhiều. Chúng ta mang trong mình nỗ lực biến đổi nên giống Chúa trong lời ăn tiếng nói, trong cung cách sống và hành xử với người khác, nhưng cũng chính trong nỗ lực ấy chúng ta cảm nhận được những giới hạn và bất toàn của mình khi bao lần sai đi phạm lại. Tuy nhiên, những vấp ngã ấy không làm chúng ta nản chí vì tin chắc rằng, hành trình biến đổi nên giống Chúa Giêsu không là nỗ lực của cá nhân mỗi người, nhưng còn có Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện trong chúng ta như là đền thờ tâm hồn, là tiếng lương tâm nơi sâu thẳm cung lòng mỗi người, hướng dẫn và thánh hóa chúng ta. Chúng ta càng nỗ lực đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta càng mạnh sức và vững vàng tiến bước trên đường nên giống Chúa Giêsu, Đấng là sự thật trọng vẹn của chúng ta.       

            Xin Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn và canh tân các tâm hồn, dẫn dắt chúng ta nhận biết sự thật trọn vẹn, là tin yêu và biến đổi con người mình nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn.


 

Comments are closed.