Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh – Ngày 23/05/2022

Ga 15,26 – 16,4a

            Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em.

 


Suy niệm

SỐNG VÀ LOAN BÁO KINH NGHIỆM ĐƯỢC Ở VỚI CHÚA

“… anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 8,7).

Mang danh Kitô hữu, người lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhận nơi mình sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô. Điều này nhắc nhớ mỗi người rằng mình đã thuộc về Chúa Kitô và là phần tử của Giáo Hội, Thân Thể mầu nhiệm của Người. Do vậy, ý thức ‘thuộc về’ mời gọi và không ngừng nhắc nhớ mỗi người Kitô hữu phải thi hành sứ mạng đã lãnh nhận từ Chúa Kitô và đã ủy thác cho Giáo Hội như ‘…làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ…, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Chúa đã truyền…’ (x. Mt 28,20). Thế thì, bản thân mỗi người Kitô hữu, khi thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, cần thiết nhất là điều gì ?

Với trang Tin Mừng vừa nghe, Thánh sử Gioan đã nêu lên rõ ràng sứ mạng của các Tông đồ là làm chứng về Chúa Giêsu (x. Ga 15,17). Lời khẳng định được tác giả sách Tin mừng thứ tư đặt trên môi miệng Chúa Giêsu cho thấy một sự chắc chắn về ơn gọi của các ngài. Điều này lại được minh định với lời Chúa Giêsu về lý do của ơn gọi này: “…vì anh em đã ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,17). Điều này cho thấy rằng việc ‘ở với Chúa Giê-su’ là một sự thật có tính chắc chắn thuộc về chính kinh nghiệm đức tin của các Tông đồ, cũng như kinh nghiệm này đã được các ngài sống và loan báo trong những rao giảng ban đầu (Kerygma) về Chúa Giêsu, Đấng đã Nhập thể làm người, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chịu khổ nạn, đã chết và Phục sinh. Theo đó, kinh nghiệm đức tin về Chúa Giêsu cũng cho thấy rằng, việc thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng phải luôn luôn đi kèm với kinh nghiệm này. Như thế, điều mà Chúa khẳng định về sứ mạng làm chứng cho Người cũng đi liền với với chứng từ mà các Tông đồ đã có, đó là đã ‘được ở với Chúa’.

Trong đời sống đức tin của Giáo hội, việc sống kinh nghiệm ‘được ở với Chúa’ được thấy qua các cử hành phụng vụ và bí tích, đặc biệt là Thánh Lễ, vì diễn tả sự hiện diện của Chúa Kitô. Điều này bắt nguồn từ đời sống Giáo hội sơ khai, khi ‘các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng’ (x. Cv 2,42). Như thế, ngay thời sơ khai các Tông đồ đã sống và chia sẽ kinh nghiệm về Chúa cho các tín hữu. Do đó, các tín hữu, trong thời đại hôm nay, rất cần sống đời sống đức tin của Giáo hội khi tham dự nhiều hơn nữa các cử hành Thánh, điều đã có ngay từ ngày đầu. Đây là một điều căn bản và nền tảng cho những hoạt động loan báo về Tin Mừng.

Nguyện xin Chúa cho đời sống Giáo hội có sức lan tỏa ánh sáng Tin Mừng nhờ chính đời sống đức tin của mỗi người tín hữu, không chỉ trong việc tham dự Thánh lễ mỗi Chúa Nhật, hay làm những công việc vì bổn phận Kitô hữu, nhưng là việc tham gia tích cực hơn và trọn vẹn các cử hành của đời sống Giáo Hội.


Comments are closed.