Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh – Ngày 12-05-2021

Lời Chúa: Ga 16,12-15

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói : Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

 


Suy niệm

CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG BAN ƠN SOI SÁNG

“Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,12-13).

Con người tự bản tính luôn hướng đến chân lý (x. GLCG 2467). Thế nhưng, trước những mầu nhiệm cao cả vượt quá trí khôn, con người luôn cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa mới có thể thấu hiểu những chân lý cao siêu. Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ biết về Chúa Thánh Thần. Chính Ngài sẽ ban ơn soi sáng để dẫn đưa các môn đệ đến chân lý trọn hảo.

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu nói này cho thấy khả năng, sức lực, tâm hồn và trí khôn của các môn đệ còn giới hạn, nên Chúa Giêsu chưa thể nói cho các ông những điều bí nhiệm. Quả vậy, khi chưa được ban Thánh Thần, các môn đệ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của con người. Vì chưa hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, các môn đệ không chấp nhận việc Thầy của mình phải chịu đau khổ, phải chịu chết (Mc 8,31-33) ; vì chưa hiểu về sự hạ mình, khiêm tốn phục vụ, nên Phêrô không chịu để cho Chúa Giêsu rửa chân (x. Ga 13,8). Thế nhưng, khi được Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã không còn e ngại thập giá. Họ vui mừng hân hoan vì được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu (x. Cv 5,40-41). Trong cộng đoàn, các môn đệ không còn tranh giành địa vị cao thấp, nhưng một lòng một ý cầu nguyện, ra sức loan báo Tin Mừng và hết lòng phục vụ anh chị em (x. Cv 2,42-46). Như vậy, Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho các môn đệ hiểu hơn về những giáo huấn, mạc khải của Chúa Giêsu ; đồng thời, thúc đẩy các môn đệ mạnh dạn làm chứng cho Chúa Giêsu bằng chính đời sống của mình.

Công Đồng Vaticanô II khẳng định : Chúa Thánh Thần không ngừng kiện toàn đức tin bằng các ơn huệ của Ngài để giúp con người ngày càng thấu hiểu mạc khải cách sâu xa hơn (x. DV 5). Lời dạy của Công Đồng nhắc nhớ chúng ta cần phải khiêm nhường, mở lòng xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chính Người sẽ dạy dỗ và soi sáng chúng ta bằng Lời Chúa ; đồng thời, hướng dẫn chúng ta đạt đến những chân lý trọn hảo bằng việc uốn nắn lương tâm ngay thẳng. Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi nỗ lực cộng tác với ơn ban của Chúa Thánh Thần để canh tân đời sống và xây dựng tình hiệp nhất trong cộng đoàn. Bởi lẽ, Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý hiệp nhất mọi Kitô hữu (x. LG 7). Hơn nữa, Ngài không ngừng canh tân và làm cho Giáo Hội luôn tươi trẻ, dìu dắt Giáo Hội đi đến sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu (x. LG 4).

Giữa những tăm tối của cuộc sống, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta đủ sức đón nhận và thông hiểu mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa. Amen.


Comments are closed.