Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh – Ngày 11-05-2021

Lời Chúa: Ga 16, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

 


Suy niệm

VÂNG NGHE THÁNH THẦN

“Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em”(Ga 16,7).

Tâm trạng của con người trước sự ra đi nào cũng có những bùi ngùi xúc động, nhất là những cuộc ra đi thật xa. Chúa Giêsu trước khi ra đi trở về cùng Chúa Cha cũng không tránh khỏi những lo lắng ưu tư cho các môn đệ của Ngài còn ở lại trần gian: các tông đồ sẽ bơ vơ, sẽ bị chống đối, sẽ bị bắt bớ, sẽ bị chao đảo….Vì thế, Chúa Giêsu đã hứa với họ, Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần đồng hành với các môn đệ: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em”(Ga16,7).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần : Ngài là “kẻ chứng minh thế gian sai lầm”, nghĩa là vạch cho con người thấy những sai lầm của mình. Sai lầm thứ nhất là “về tội lỗi”: thế gian tội lỗi vì đã không tin vào Chúa Giêsu. Người Do Thái đã từng chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu làm, nhưng họ đã không tin Người là Đấng Cứu Thế đang hiện diện với họ. Tội này sẽ được phơi bày ra trước mặt toàn thế giới, khi Chúa Thánh Thần làm sáng tỏ tất cả sự thật về Chúa Giêsu. Sai lầm thứ hai là “về sự công chính”: Người Do thái coi Chúa Giêsu là kẻ lộng ngôn, phạm thượng và chính Thánh Thần đến sẽ chứng minh Chúa Giêsu là Đấng Công Chính của Thiên Chúa. Sai lầm thứ ba là “về việc xét xử”: Thượng hội đồng Do thái đã xử án chết cho Đức Giêsu và nhiều người Do thái cho rằng án ấy là đúng vì nó được xử bởi cơ quan có thẩm quyền.

Còn đối với chúng ta ngày nay, chúng ta tin Chúa nhưng nhiều khi chúng ta không sống xứng đáng là môn đệ của Chúa. Nhiều lúc, chúng ta cố chấp trong những sai lầm của mình. Lắm khi tự mình không thấy được sai lầm của mình. Rất nhiều khi chúng ta nhận định sai về Chúa: bóp méo hình ảnh Thiên Chúa theo sở thích chủ quan của mình. Với tha nhân, nhiều khi chúng ta dựa vào dư luận để có thành kiến không đúng về người khác. Những sai lầm đó chúng ta cần phải có người vạch ra cho thấy, đó chính là Chúa Thánh Thần.

Nhận ra sai lầm của mình là một điều cần thiết và rất hữu ích để có thể sửa sai, để ngày càng hoàn thiện chính mình, để cảm thông với lầm lỗi của người khác. Điều quan trọng là chúng ta phải khiêm tốn vâng nghe Thánh Thần hướng dẫn, biết cậy vào Chúa Thánh Thần soi sáng thì mới thấy rõ và đúng những sai lầm của mình. Xin Chúa dạy chúng con biết để cho Thần Khí hướng dẫn hầu nhận ra những gì ngay chính và cảm thấy Nguời luôn bảo trợ chúng con.Amen.


Comments are closed.