Thứ Tư Tuần V Thường Niên – Ngày 7/2/2024

Lời Chúa: Mc 7, 14-23

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có các gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!”

Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh ty, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

 


Suy niệm

CÁI BÊN NGOÀI VÀ CÁI BÊN TRONG

“Không có các gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mc 7,15)

Khi xưa, Nguyễn Du khi nói về thân phận nàng Kiều hồng nhan nhưng bạc phận, đã miêu tả rất trung thực về những người có lòng dạ ác độc rằng: “Miệng thì thơn thớt nói cười, mà lòng nham hiểm giết người không dao”. Và trong những câu chuyện dân gian Việt Nam, chắc chúng ta cũng không quên câu chuyện Tấm Cám, với hình ảnh hiền lành chất phác của Tấm và những lời ngon ngọt giết người của mẹ con Cám. Ngày hôm nay, đây đó trong cuộc sống, chúng ta cũng bắt gặp không ít những mẹ con dì ghẻ, những Thúc Sinh, những Hoạn Thư, những kẻ “miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm” và đôi khi, giật mình nhìn lại, chúng ta cũng thấy có bóng dáng mình trong những người đó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi sửa chữa và thanh tẩy chính mình từ trong tận cõi lòng, bởi lẽ: “Cái từ con người xuất ra mới là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu” (Mc 7, 20-21). Thật vậy, không phải cái từ bên ngoài có thể làm cho người ta ra ô uế, nhưng là cái phát xuất từ bên trong, từ lòng con người mới làm cho người ta ra ô uế. Những cái phát xuất từ lòng con người như: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng mới làm cho con người hư hỏng xấu xa. Chỉ từ bên trong con người mới có thể là thật sự bị ô uế mà thôi, và điều làm ô uế con người chính là hành động của con người ấy, vì chúng phát xuất từ nội tâm con người. Vì thế, tội lỗi là do lòng con người mà ra. Sự dơ bẩn ô uế bên ngoài thì dễ tẩy rửa, còn cái bên trong không dễ gì một sớm một chiều mà tẩy sạch được. Một nết xấu thói hư phải mất bao nhiêu năm tháng cố gắng mà nhiều khi cũng không dứt bỏ được. Do đó, để đổi mới con người, chúng ta phải đổi mới từ trong tâm can.

Chúng ta phải thành tâm mà nhìn nhận rằng: suốt cuộc đời chúng ta, đã biết bao lần chúng ta đi xưng tội, nhưng dường như vẫn chứng nào tật nấy, đến độ, có lúc chúng ta cảm thấy chán nản; và đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao chúng ta muốn vươn lên, chúng ta thường xuyên đi xưng tội, mà cuộc sống của chúng ta vẫn chẳng khá hơn? Chúng ta thấy những người đi lễ hằng ngày, vài ba tuần họ lại đi xưng tội, nhưng đời sống của họ vẫn đầy dẫy những bất công, thiếu bác ái với người khác. Tại sao vậy? Thưa rằng, tại vì chúng ta cố gắng diệt cỏ, nhưng chúng ta thường chỉ nhổ ngọn cỏ mà thôi. Chúng ta muốn diệt trừ những việc làm xấu mà chúng ta không diệt trừ ngay từ trong suy nghĩ, ngay từ trong ý định, thì việc cố gắng của chúng ta cũng ra vô ích. Chẳng hạn, một người chuyên bỏ lễ Chúa Nhật, thì sẽ còn bỏ lễ nữa cho đến khi người ấy nhận ra rằng Thánh lễ Chúa Nhật là cơ hội để họ nên thánh, là cơ hội để họ dâng cho Chúa mọi vất vả lo toan, mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống hằng ngày, là cơ hội để họ tạ ơn Chúa vì bao ơn lành Chúa đã ban cho họ và gia đình họ trong suốt tuần qua.

Với ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta biết quyết tâm hoán cải ngay từ trong những suy nghĩ, những dự tính của mình và hoán cải ngay từ trong tâm hồn của mình, để những dịp xưng tội sẽ đem lại nhiều ích lợi cho ta, để ta sống chân thành với Chúa, sống chân thành với anh chị em mình, và nhất là để ta sống thật với lòng mình. Amen.


Comments are closed.