Thứ Tư Tuần Thánh – Năm C

Lời Chúa: Mt 26, 14-25

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!” Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Ðúng như con nói”.


Suy niệm

“Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.(Mt 26,21)

Giuđa là môn đệ của Chúa, ông đã được chọn sau một đêm Chúa thức trắng cầu nguyện. Theo Chúa ba năm trời, nhưng Giuđa chỉ được nhắc đến hai lần trong Tin Mừng. Giuđa theo Chúa nhưng vẫn còn vương vấn tham vọng thế gian, chưa để tâm lãnh hội giáo huấn của Chúa. Lần nào Giuđa xuất hiện cũng mang dáng dấp kẻ phản bội Chúa.

Mỗi chúng ta có thể âm thầm cưu mang một Giuđa. Điều này được diễn tả qua thái độ sống của chúng ta. Nhiều người hoạt động tông đồ nhưng khi có dịp lại chọn tiền tài và danh vọng, xem Chúa là thứ yếu trong cuộc đời. Hoặc nhiều người rao giảng Lời Chúa, khấn hứa trung thành với Giáo Hội, nhưng khi gặp khó khăn thử thách lại chọn lấy yên ổn cho mình. Chúa Giêsu vẫn luôn nhắc chúng ta như nhắc Giuđa: “Một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Chúng ta có đủ tỉnh táo và khiêm tốn để nhận ra những hình thức khác nhau của tội phản bội Chúa để biết xa tránh và sám hối ăn năn không?

Lạy Chúa, khi suy niệm về tông đồ Giuđa, chúng con không ngừng lên tiếng chê trách. Thế nhưng khi nhìn lại bản thân mình, chúng con thấy mình cũng chẳng đâu vào đâu, bao nhiêu là tội lỗi và bê bối trong đời sống thiêng liêng. Chớ gì, khi suy niệm bài Tin Mừng này, chúng con biết xét lại bản thân, xem mình có thực sự chọn Chúa là gia nghiệp của cuộc đời chưa. Đồng thời, mỗi khi nghe Chúa nói: “một người trong anh em sẽ phản bội Thầy”, xin Chúa đừng để chúng con thờ ơ giả điếc, nhưng biết cảnh giác hơn, kẻo kẻ ấy là chính chúng con. Amen.


Comments are closed.