Thứ Năm Tuần Thánh – Năm C

Lời Chúa: Ga 13, 1-15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”. Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.


Suy niệm

“Nếu thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14)

Năm phụng vụ bước vào cao điểm với Tam Nhật Thánh. Trong những ngày này, không gian, thời gian, các cử hành phụng vụ và cả đời sống ta cùng chìm vào biển cả của tình yêu Chúa, biểu lộ qua việc Chúa Con chịu chết trên thập giá. Thiên Chúa muốn con người nhận ra tình yêu của Người qua Chúa Giêsu. Trong cử chỉ dành cho các môn đệ vào giây phút ly biệt, Chúa Giêsu là thầy và là Thiên Chúa, đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Trong xã hội Do Thái bấy giờ, đây là việc dành cho nô lệ. Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với một người nô lệ thấp hèn nhất. Người phục vụ cách tự nguyện, khiêm nhường. Người trao ban tình yêu và Người cũng mong ước sự đáp ứng tình yêu đó từ các môn đệ, không phải cho Người nhưng là cho những người khác: “Nếu thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14).

Giới răn quan trọng nhất Chúa để lại cho các môn đệ của Người là “mến Chúa yêu người”. Tình yêu dành cho tha nhân là tình yêu không phân biệt và dành cho tất cả mọi người. Ước chi lời dạy của Chúa trở thành phương châm sống của chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời và trong mọi môi trường sống, nhất là tại những nơi thiếu vắng tình yêu.

Lạy Chúa, xin cho con sống trọn vẹn Tam Nhật Thánh trong sự cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa dành cho con. Xin giúp con biết đáp đền ơn Chúa bằng một tình tự nguyện, chân thành và dấn thân phục vụ tha nhân cách quảng đại, không tính toán. Amen.


Comments are closed.