Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên – Ngày 27-01-2021

Lời Chúa: Mc 4,1-20

Khi ấy, Chúa Giê-su bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe. Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu; nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.

Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác. Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Sa-tan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi : sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai ; đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.

 


Suy niệm

MẢNH ĐẤT TỐT CHO LỜI CHÚA SINH HOA TRÁI

“Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm” (Mc 4,20)

Trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, nhiều người đã sửng sốt, kinh ngạc về lời giảng dạy và uy quyền của Ngài. Khi nghe tiếng Chúa Giêsu, nhiều người chạy đến cùng Chúa để được nghe Ngài giảng dạy.

Bài Tin Mừng thuật lại cho chúng ta: Có một đám người rất đông tụ họp quanh Chúa Giêsu (x. Mc 4,1). Trong đám đông có nhiều loại người, có những kẻ vừa nghe lời thì Satan liền đến lấy đi mất. Có những người vui vẻ đón nhận nhưng lại nông nổi nhất thời, dễ vấp ngã khi gặp gian nan. Có những người đã nghe lời nhưng vinh hoa phú quý và những lo lắng sự đời làm cho lời không sinh hoa quả được. Có những người đón nhận lời, gìn giữ lời và để cho lời sinh hoa quả. Đám đông là hình ảnh được ví như những người ngoài cuộc và các môn đệ được xem là những người gần với Chúa, theo sát Chúa Giêsu. Khi đám đông giải tán, chỉ còn một mình Đức Giêsu, những người thân cận và Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn (x. Mc 4,10). Có nhiều người trong đám đông không hiểu đã đành, thế nhưng, những người trong cuộc, là những môn đệ, cũng không hiểu. Là môn đệ của Chúa Giêsu không hẳn đã là một mảnh đất tốt, không là một đảm bảo để hiểu mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Người môn đệ cũng có thể trở nên mù tối và cứng lòng (x. Mc 4,13). Mảnh đất tốt có thể xuất hiện nơi những người nhỏ bé, bị bỏ rơi, bị xem như người ngoài cuộc. Đó là hình ảnh ông trưởng hội đường Giaia sụp xuống dưới chân Đức Giêsu (x. Mc 5,21), bà bị băng huyết mười hai năm sờ vào tua áo Chúa(x. Mc 5,25), hay là niềm tin vượt qua thử thách của anh mù ở Giêrikhô (x. Mc 10,46). Chúa Giêsu chính là chìa khoá cho những ai muốn hiểu biết về Thiên Chúa và Nước của Ngài. Chúng ta chỉ hiểu khi được Chúa Giêsu tỏ lộ cho biết. Chúa tỏ lộ mầu nhiệm Nước Thiên Chúa cho những ai để ý lắng nghe lời Ngài (x. Mc 4,24). Những ai từ chối Chúa Giêsu thì mọi sự đều trở nên tối tăm.

Lời Chúa là lời sự sống, lời đem lại ơn cứu độ. Chính vì thế, trước khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu mời gọi mọi người: “Các ngươi hãy nghe đây” (x. Mc 4,3). Chúng ta được mời gọi hãy để tâm, để trí lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Lời Chúa được gieo vào trong tâm hồn khi chúng ta được nghe Lời Chúa trong thánh lễ hay khi suy niệm cá nhân. Lời Chúa còn được gieo cách âm thầm khi chúng ta mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm, lời khuyên chân thành, một trang sách, hay khi chiêm ngắm thiên nhiên. Thế nhưng, hạt giống Lời Chúa chỉ có thể nảy mầm, khi chúng ta biết tách mình ra khỏi đám đông, “ở riêng” với Chúa và xin Chúa giúp chúng ta hiểu Lời Ngài. Và hạt giống Lời Chúa chỉ sinh hoa kết trái khi chúng ta tha thiết việc thực thi Lời Chúa. Chúng ta chỉ có thể trở nên người thân, người môn đệ đích thực của Chúa, trở nên “mẹ” “anh em” với Chúa khi biết thực hành theo Lời Chúa dạy (x. Mc 3,35).

Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết vui vẻ đón nghe Lời Chúa. Xin cho chúng ta biết để tâm suy ngẫm Lời Chúa, Lời có sức cứu độ và giải thoát chúng ta, để chúng ta biết sống và làm chứng cho Tin Mừng cứu độ.


Comments are closed.