Thứ Tư Tuần III Mùa Chay – Ngày 15/03/2023

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

 


Suy niệm

LUẬT VÌ YÊU

“…Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn” (x.Mt 5,17).

Lề luật luôn là thứ cần thiết cho bất cứ quốc gia hay tổ chức nào muốn tồn tại. Cốt yếu của lề luật chính là để con người được sống trật tự, bình an và hạnh phúc. Do đó, lề luật diễn tả tinh thần của nhà lập pháp và thái độ giữ luật diễn tả niềm tin của người thực thi lề luật. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định những việc Người làm và những điều Người nói không phải nhằm phá hủy lề luật nhưng cốt yếu là kiện toàn thái độ giữ luật.

Lề luật Do Thái thời bấy giờ chính là tổng hợp những lệnh truyền của Thiên Chúa ban qua các ngôn sứ và được phổ biến bởi giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Nơi những lệnh truyền, Thiên Chúa cho thấy Người hằng yêu mến và xót thương con người; Người không ngừng hướng dẫn con người quay về nẻo chính đường ngay. Thế nhưng, việc tuân giữ lề luật của dân Chúa lại cho thấy họ tin một vị Thiên Chúa ‘hà khắc’, thích trừng phạt hơn là thương xót. Đứng trước thái độ và tinh thần tuần giữ luật như thế, Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách chỉ cho mọi người nhận thấy Thiên Chúa luôn là người cha nhân hậu và là Đấng giàu lòng xót thương: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,12). Những giáo huấn của Chúa Giêsu có tính nội tâm hơn, tận căn hơn. Việc giữ lề luật không đi trên mặt chữ, nhưng đi vào chiều sâu của tinh thần giữ luật; không dừng lại ở hình thức bên ngoài, nhưng cần phải đạt tới chiều sâu trong tâm hồn, đó chính là tình yêu. Tình yêu giúp con người nhận ra trọng tâm của lề luật chính là “mến Chúa-yêu người”.

Ngày nay, đứng trước làn sóng bài trừ Thiên Chúa, con người thích tìm sự dễ dãi và lý giải mọi sự theo quan điểm cá nhân. Do đó, nhiều người gặp không ít khó khăn khi tuân giữ lề luật Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức rằng lề luật Thiên Chúa không bao giờ quá sức con người bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương và thương xót con người. Thiên Chúa luôn nâng đỡ chúng ta trong mọi nơi mọi lúc, miễn là chúng ta đặt niềm tin tưởng và hy vọng vào Người. Chúa Giêsu đã nói: “Ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,30). Vì thế, tuân giữ luật Chúa sẽ khó cho những ai lấy mình làm tiêu chuẩn, nghe theo cảm tính của mình hơn là nghe theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Trái lại, việc thực thi lề luật Thiên Chúa sẽ trở nên dễ dàng cho tất cả những ai đón nhận Chúa Giêsu là Chúa, là Thầy và là Bạn của mình trong hành trình trần thế này.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con thời gian sám hối trở về cùng Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con nhận ra tình yêu Chúa qua những chỉ dẫn của các giới luật trong cuộc sống thường nhật. Amen.


Comments are closed.