Thứ Năm Tuần III Mùa Chay – Ngày 16/03/2023

Lời Chúa: Lc 11, 14-23

Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.”

Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?…bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.

Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.

Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.

Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.

 


Suy niệm

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11, 23)

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa yêu thương đã dẫn đường chỉ lối cho dân Israel để họ được hạnh phúc: “Ðây Chúa phán: Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ, họ đã ngoảnh mặt đi chứ không nhìn Ta. Từ ngày cha ông họ ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, ngay từ sáng sớm, Ta lần lượt sai các tiên tri tôi tớ của Ta đến với họ, nhưng họ không nghe Ta, không chịu lắng tai nghe. Họ tỏ ra cứng đầu cứng cổ, và còn sống tệ hơn cha ông họ”! (Gr 7, 23-26).

Đến thời Chúa Giêsu, thái độ ngoan cố ấy vẫn tiếp tục. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ trục xuất quỷ câm khỏi người bị nó ám, lẽ ra họ phải hiểu đó là dấu chỉ Nước Thiên Chúa đã đến. Nhưng những người chứng kiến lại không hiểu được như vậy, họ còn cố tình xuyên tạc rằng Người đã dùng thế lực của quỷ vương để trừ quỷ nhỏ, rồi còn thách thức Người cho một dấu lạ từ trời xuống.

Trước sự cứng lòng tin không chỉ một mà nhiều lần của một số lãnh đạo Do Thái và dân chúng lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đã thẳng thắn đảo lộn lập luận phi lý của họ: Ma quỷ chẳng dại gì mà lại đi phá huỷ chính nước của nó. Hơn nữa, Người trừ quỷ là do quyền năng Thiên Chúa. Qua việc Chúa Giêsu đã làm và đã trình bày rõ ràng như thế, Người muốn họ phải phân định rõ ràng, không đứng trung lập nữa: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11, 23). Quả thế, Chúa Giêsu là duyên cớ cho nhiều người phải hư vong hay được cứu độ (x. Lc 1, 34). Không tin vào Chúa Giêsu là đấng về phe ma quỷ.

Trích đoạn Tin Mừng cho ta thấy tính độc hại của tội ganh tị và kiêu căng. Nó làm mờ tối hay thậm chí giết chết khả năng phân định tốt – xấu, gây nên sự chia rẽ và đánh mất tình hiệp nhất. Đây cũng chính là căn bệnh nan y ở mọi thời: người ta không thích ai, thì họ sẵn sàng chối bỏ việc tốt của người khác và còn chụp mũ, gán ghép cho việc đó những ý tưởng xấu xa, tìm cách làm ô danh nhau. Đó cũng chính là lúc chúng ta chối bỏ sự thật, chối bỏ Thiên Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi theo Chúa, biết đứng về phía sự thật để trả lại cho anh chị em mình những giá trị đích thực, khi họ vì lòng yêu mến Chúa mà thi hành việc loan báo Tin Mừng. Đồng thời, luôn biết hiệp nhất yêu thương, nâng đỡ nhau để cùng nhau loan truyền và làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, giúp chúng ta nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời, để từ đó ta biết chọn và sống trong ánh sáng chân lý của Thiên Chúa. Amen.


Comments are closed.