Thứ Tư Tuần II Phục Sinh – Ngày 14-04-2021

Lời Chúa: Ga 3,16-21

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô rằng : “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt : là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

TIN VÀO CHÚA GIÊSU PHỤC SINH ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

Mùa Phục Sinh là thời gian đặc biệt mà Giáo Hội mời gọi người tín hữu xác tín và sống niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, đồng thời kêu mời con cái mình khám phá, đi sâu vào tình yêu của Thiên Chúa.

Trong cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Chúa Giêsu tự giới thiệu Người là tặng phẩm tuyệt hảo của Chúa Cha dành cho thế giới (x. Ga 3,16). Thật vậy, cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu Kitô là biểu hiện cao nhất của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người. Thiên Chúa đã đi bước trước trong tình yêu, dâng hiến cho nhân loại Người Con mà Ngài yêu quý nhất, để trong Người Con ấy, mỗi người được nâng lên vị thế là con Thiên Chúa: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). Khi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt được thể hiện nơi Đức Giêsu Phục Sinh, người Kitô hữu xác tín hơn về niềm tin, niềm hy vọng phục sinh và đời sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

Sự Sống Lại của Chúa Giêsu là chân lý cao cả nhất của đức tin Kitô giáo, được cộng đoàn tín hữu tiên khởi tin và sống như là chân lý trung tâm, được Truyền Thống Giáo Hội lưu truyền như chân lý căn bản, được xác lập bởi các bản văn của Tân Ước, được rao giảng như phần chủ yếu của mầu nhiệm Vượt Qua (x. GLHTCG số 638). Từ kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh, các tông đồ đã mạnh dạn loan báo niềm vui cứu độ đó cho người khác, dẫu phải chịu nhiều hy sinh và bách hại. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại lời rao giảng mạnh mẽ của các chứng nhân tiên khởi: “Chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Ðức Giêsu sống lại” (Cv 13,32-33).

Sống niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, người tín hữu được mời gọi xác tín vào niềm hy vọng về sự phục sinh thân xác, về sự sống đời đời và có được kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Đấng Phục Sinh. Những kinh nghiệm thiêng liêng này sẽ làm cho lòng tin của chúng ta được vững mạnh và triển nở. Qua việc học hỏi, lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể, chúng ta sẽ dần nhận ra Đấng Phục Sinh là ai đối với cuộc đời mình, và đâu là niềm hy vọng đích thực của chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần kiện cường niềm tin cho chúng ta trước những thách đố đặt ra về niềm hy vọng phục sinh; xin Người giúp chúng ta biết can đảm sống niềm tin đó cách cụ thể như là cách thế loan báo về Chúa Kitô Phục Sinh, một sứ điệp đem lại ơn cứu độ con người.


Comments are closed.