Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – Ngày 07/12/2022

Lời Chúa: Mt 11, 28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”

 


Suy niệm

ÁCH VÀ GÁNH YÊU THƯƠNG

“Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an” (Mt 11, 30).

Suốt hành trình rao giảng công khai, Chúa Giêsu nhiều lần nói với các môn đệ và dân chúng: hãy làm, hãy nói, hãy sống, hãy cho, hãy đi rao giảng, hãy đến, hãy theo…vv. Thì nay, Người mời gọi họ “hãy học”: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta” (Mt 11, 30).

Thuật ngữ “ách” “gánh” ở đây là lối nói ẩn dụ để diễn tả rằng: tin và theo ai thì gọi người đó bằng Thầy, tuân giữ những quy định của Thầy (x. Hc 51, 31; Is 55, 1; Ga 9, 5). Trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, Người cho ta thấy: “ách” “gánh” của Người thì hoàn toàn khác với “ách” “gánh” của các thầy Do Thái. Nếu “ách” “gánh” của các thầy Do Thái là những lề luật khắt khe và vụ hình thức, thì “ách” “gánh” của Chúa Giêsu lại trở nên êm ái và nhẹ nhàng, bởi giáo lý cốt lõi của Người chính là luật yêu thương. Bài học “Dịu hiền và khiêm nhường” là nền tảng, là điều kiện cần và đủ giúp cho luật yêu thương và các điều luật khác được thực thi cách dễ dàng. Là Thầy, Chúa Giêsu đã không dạy một bài học hoàn toàn lý thuyết, nhưng là một bài học sống động bằng chính cuộc đời của Người. Người là Thiên Chúa tối cao đã khiêm nhường đến ở với con người để hiểu con người và cảm thông những nỗi gian truân, đau khổ và hạnh phúc của cuộc sống con người không phân biệt lương hay giáo. Những ai gặp được Người là gặp được sự bình an, được sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Vì nơi Người, họ tìm thấy một sự sẻ chia gánh nặng cuộc đời mà lẽ ra họ phải gánh chịu một mình.

Trong cuộc sống, vất vả và gánh nặng thì có nhiều thứ, nhiều cỡ, nhiều kiểu, và chúng ta cũng nhìn nhận rằng: trước những gánh nặng đó, nhiều khi tự sức chúng ta không làm gì được, chúng ta buông xuôi, chán nản… tìm quên lãng cuộc đời trong những thú vui thấp hèn mau qua. Nhưng ta chẳng trốn được cuộc đời, tất cả vẫn còn đó. Những lúc như thế, chúng ta càng phải đến với Chúa Giêsu mau hơn và nhiều hơn để cảm nhận được sự nâng đỡ và bổ sức của Chúa. Chúa Giêsu không có ý nói rằng gánh nặng dễ mang vác, Người cũng không cất khỏi chúng ta những gánh nặng, nhưng ban cho chúng ta sức mạnh để mang chúng. Nếu chúng ta biết đón nhận gánh nặng trong tình yêu, với thái độ hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu, gánh nặng sẽ trở nên ý nghĩa, gánh đó sẽ trở nên một bài ca yêu thương phục vụ, mang lại cho ta bình an và hạnh phúc.

Xin Chúa ban cho chúng ta có tấm lòng hiền hậu để biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Có tâm hồn khiêm nhu để ta dám buông bỏ danh vọng trần gian để bước theo Người. Đồng thời cũng năng đến với Chúa trong đời sống cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ sốt sáng để ta được Chúa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Amen.


Comments are closed.