Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng –Ngày 01/12/2021

Lời Chúa: Mt 15, 29-37

Khi ấy, Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel.

Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.” Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?” Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.” Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.

 


Suy niệm

LỜI NGÔN SỨ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

“Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá,dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê” (Mt 15, 36-37).

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vào Mùa Vọng, Giáo hội chọn bài đọc với mục đích làm nổi bật chủ đề của mùa lễ. Thật vậy, Mùa Vọng là mùa nhắc nhở về niềm hy vọng mà dân Isarel trông chờ trong suốt thời Cựu Ước, để chính qua Tân Ước thì được ứng nghiệm.

Bài đọc một được lấy từ sách của ngôn sứ Isaia cho ta thấy niềm hy vọng của Israel và của các Ngôn sứ. Bài Tin mừng được lấy của thánh Matthêu cho thấy sự ứng nghiệm. Sách ngôn sứ Isaia đã tiên báo về một tiệc cánh chung mà Đức Chúa sẽ đãi muôn dân, đó là “ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6); Và trong Tin Mừng thánh Matthêu nói: “Đức Giêsu lên núi và ngồi ở đó” (Mt 15,29) và sau khi Người chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho đám đông dân chúng thì Người chạnh lòng và bàn bạc với các môn đệ lo cho họ ăn. Chính Người biết Người sẽ làm điều gì: “Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá,dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê” (Mt 15, 36-37). Như vậy, lời của Ngôn sứ trong Cựu Ước đã thành hiện thực nơi Chúa Giêsu. Ngài chính là Đức Chúa các đạo binh mà Isaia nói đến.

Đối với chúng ta là những người đang sống trong đức tin Công giáo, chúng ta là muôn dân mà Isaia nói đến và đã được nhận biết Chúa Giêsu, đó là chúng ta được hưởng niềm hy vọng của Israel. Chúng ta đã được rước Mình và Máu Chúa là chúng ta đã được dự tiệc mà Đức Chúa đãi cho muôn dân. Từ những nhận thức đó, chúng ta hãy chia sẻ niềm hy vọng mà chúng ta đã nhận được cho những người thân cận.

Chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng liệu chúng ta có hạnh phúc với điều mà chúng ta tin, hay chúng ta còn trong chờ một điều gì khác. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận thức đúng về đức tin đã lãnh nhận và sẵn lòng chia sẻ những người thân cận. Amen.


Comments are closed.