Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – Ngày 02/12/2021

Lời Chúa: Mt 7,21.24-27

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.

 


Suy niệm

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC LÀ THỰC THI Ý CHÚA

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy… mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

Kính thưa cộng đoàn, khi xây dựng nhà cửa hay một công trình nào đó, người ta thường chú trọng đến mẫu mã, hình dáng bên ngoài sao cho thật đẹp. Tuy nhiên, điều làm cho một công trình vững chắc không phải ở dáng vẻ bề ngoài nhưng quan trọng nhất là nó được cấu tạo nền móng thế nào. Cũng thế, đời sống đức tin của người Kitô hữu không phải chỉ là thuộc lòng những câu kinh nhưng hệ tại ở việc thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy hình ảnh hai ngôi nhà. Một ngôi nhà được xây trên đá và một ngôi nhà được xây trên cát. Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể hai ngôi nhà trông rất giống nhau. Thế nhưng bên trong nó lại được kết cấu nền móng khác nhau. Chúa Giêsu đã khen người khôn ngoan là người biết tiên đoán và xây dựng nhà mình trên đá tảng vững chắc để khi “mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ” (Mt 7,25). Hình ảnh đời thường cho ta thấy điều đó. Nhà có kết cấu vững chắc thì sẽ vững bền hơn nhà có kết cấu lỏng lẻo và mỏng manh. Thiết tưởng trong hành trình đức tin cũng thế, ta đang xây dựng trên nền tảng nào? Có thể ta đang xây ngôi nhà của mình trên cát khi chỉ dựa vào luật lệ, hình thức và lối sống dễ dãi mà chưa ý thức điều cốt lõi là để ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống ta. Và nếu đời ta xây dựng trên đá tảng là chính Chúa (x. Kb 1,12), thì dù khó khăn hay những thử thách cũng không làm ta chùn bước, ngược lại nó sẽ củng cố đức tin của ta mạnh hơn. Gương các thánh tử đạo minh chứng cho ta điều đó.

Không chỉ trong đời sống thiêng liêng, cuộc sống của chúng ta chỉ vững chãi khi biết xây dựng trên nền tảng là Chúa Kitô “chính Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14,6). Tâm tình Vịnh gia diễn tả: Thánh ý Chúa chính là gia nghiệp cuộc đời chúng ta (x. Tv 119, 111), như Chúa Giêsu đã đến thực thi thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn trong cuộc đời Ngài. Với mầu nhiệm nhập thể, Ngài chấp nhận mang thân phận người phàm như chúng ta và đã sống cuộc đời đơn nghèo như chúng ta. Hơn nữa, trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, Ngài vẫn xin cho mình được thực thi tròn đầy thánh ý của Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Người đã đón nhận và thi hành thánh ý Chúa cách tuyệt hảo trong suốt cuộc đời mình. Trên thập giá, Người đã hoàn tất thánh ý mà Chúa Cha (x. Ga 19,28) đã khởi sự nơi Ngài hầu cứu độ nhân loại chúng ta.

Kitô hữu là người bước theo Chúa Giêsu trong đời sống Đức tin. Thiên Chúa có kế hoạch cho mỗi chúng ta. Điều quan trọng là ta có suy gẫm để nhận ra và thực thi ý Chúa nơi cuộc sống mình hay không? Để thi hành ý Chúa nhiều khi chúng ta phải thay đổi suy nghĩ, cách sống, từ bỏ một điều gì đó, hay phải hy sinh nhiều hơn một chút… Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Côlôxê cũng đang mời gọi chúng ta: “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ” (Cl 2,7).

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta ngay từ đầu mùa Vọng này biết nỗ lực vun đắp và xây dựng cuộc đời mình trên đá tảng là Đức Kitô, đồng thời can đảm thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày theo gương Mẹ Maria, luôn sẵn sàng để cho Thiên Chúa hành động trong cuộc đời mình.


Comments are closed.