Thứ Tư Tuần 4 Mùa Vọng – Ngày 23-12-2020

Lời Chúa: Lc 1,57-66

Khi đến ngày sinh, bà I-sa-ve hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Da-ca-ri-a của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng : “Không được, nó sẽ gọi tên là Gio-an”. Họ bảo bà rằng : “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết “Tên nó là Gio-an”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giu-đê-a, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng : “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào. Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

 


Suy niệm

SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA ĐEM LẠI NIỀM VUI
TRONG NGÀY SINH CỦA GIOAN TẨY GIẢ

” Khi đến ngày sinh, bà I-sa-ve hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà.” (Lc 1,57)

Thiên Chúa là Ánh Sáng và là Nguồn Vui. Nên ở đâu có sự hiện diện của Thiên Chúa, ở đó có ánh sáng và niềm vui, ở đó đêm đen và sầu khổ tan biến. Trong ngày sinh của Gioan Tẩy Giả, sự hiện diện của Thiên Chúa đã đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Sự hiện diện của Thiên Chúa chính là lòng nhân hậu và quyền năng của Ngài đã tuôn đổ xuống gia đình ông Dacaria. Bà Elizabeth hiếm muộn, không thể sinh con nên bị mọi người coi thường, nhưng Thiên Chúa đã cất đi nỗi khổ nhục của bà bằng cách ban cho bà một người con, như Người đã từng cứu giúp các bà Xara, bà Rakhen, rồi mẹ của Samson, và bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuen. Thiên Chúa đã biến đổi tình trạng u sầu của những người đàn bà son sẻ này thành niềm vui được làm mẹ (x.Tv 112,9), và hơn nữa là mẹ của những vĩ nhân. Còn ông Dacaria, trước đây bị câm vì không tin, nhưng nay, nhờ đức tin ông đã được ban lại giọng nói của mình, và ông mở miệng ca tụng tình thương của Thiên Chúa (x.Lc 1,64). Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với hai ông bà liền đến chúc mừng, và họ hết sức kinh ngạc về những gì Thiên Chúa đã làm cho hai ông bà và con trẻ.

Sự hiện diện của Thiên Chúa đã đem lại niềm vui cho gia đình ông Dacaria. Niềm vui ấy Thiên Chúa cũng ban cho tất cả chúng ta nếu chúng ta biết đón nhận sự hiện diện của Ngài. Đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa là tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân hậu của Ngài. Như thánh Gioan Tông đồ đã viết : “Những ai đón nhận Người, tức là tin vào danh Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Và đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa còn là hết lòng tuân giữ thánh ý Ngài. Chính Chúa Giêsu đã nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Vậy nhờ tin và sống đức tin thì có Chúa trong ta. Mà có Chúa trong ta thì không còn hạnh phúc nào bằng, “trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv 15,11).

Niềm vui trong ngày sinh của Gioan Tẩy Giả báo trước niềm vui lớn lao cho nhân loại trong ngày Thiên Chúa Giáng sinh. Đó là niềm vui của những người được Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Niềm vui ấy luôn được ban tặng cho những ai biết tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa, nguồn mạch của ân sủng và tình thương, luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta mãi bước đi trong đường lối của Ngài, để rồi chúng ta có được nềm vui cứu độ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm. Amen.


Comments are closed.