Thứ Tư Tuần 34 Thường Niên – Ngày 25/11/2020

Lời Chúa: Lc 21,12-19

“Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,19)

Trong cuộc sống, để đạt được một lợi ích nào đó, ta thường phải thực hiện một số điều kiện, nhận một trách nhiệm hay thi hành một công việc cần thiết. Theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng được hứa phần thưởng Nước Trời, cùng với đó là những điều kiện của người môn đệ. Điều kiện đó là sống làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày giữa biết bao thử thách. Những thử thách đó là gì và ta phải làm thế nào để vượt qua những thử thách đó để làm chứng cho Chúa?

Chúng ta vừa nghe Thánh sử Luca thuật lại những cảnh báo của Chúa Giêsu về sự ngược đãi mà những người theo Ngài sẽ phải chịu. Chúa Giêsu dùng từ “hội đường, bỏ tù, vua chúa, quan quyền” nhằm nói về sự bắt bớ đến từ các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính quyền (x. Lc 21,12). Vì danh Chúa, các môn đệ sẽ bị mọi người ghét bỏ (x. Lc 21,17), bị gia đình và bạn hữu bắt nộp. Thậm chí, một số người còn bị giết chết (x. Lc 21, 16). Đó là những cơ hội để làm chứng cho thầy Giêsu, cũng là hạnh phúc thật của người môn đệ Chúa: “Phúc cho ai bị bắt bớ vì sự công chính” (Mt 5,10). Trước những thử thách, các môn đệ không phải lo lắng, vì Chúa Giêsu hứa sẽ ban Thánh Thần đến trợ giúp họ trước kẻ thù. Ngài còn thêm rằng: “… một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (Lc 21,18). Câu nói của Chúa Giêsu diễn tả một sự che chở từng chút một cách an toàn. Thiên Chúa sẽ bảo vệ những ai theo Ngài.

Các vị tử đạo đã làm chứng cho Chúa bằng cách hy sinh tính mạng. Còn chúng ta, những Kitô hữu, sẽ làm gì để làm chứng cho Chúa ở trường học, nơi phố chợ, nơi làm việc, trong gia đình? Không phải chối Chúa cách công khai mới là phản bội. Chính những khi chúng ta bỏ qua việc sống theo những giá trị Chúa dạy, chúng ta đang chối Chúa. Hằng ngày, nếu chúng ta không chú ý, những lợi lộc, tiện nghi, khoái lạc sẽ âm thầm gây ra những cuộc bách hại êm đềm, nhưng hậu quả sẽ rất lớn. Chúng ta có dám vì Chúa mà can đảm khước từ những đam mê bất chính, những tham vọng không hợp ý Chúa, những thú vui không đẹp lòng Chúa không? Chính lúc chúng ta dám hy sinh tất cả vì Chúa là lúc chúng ta chịu bắt bớ để làm chứng cho Ngài.

Chúa nói: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19). Từ “kiên trì” có nghĩa là giữ vững ý định, ý chí để làm việc gì đó đến cùng mặc dù khó khăn. Chúng ta làm chứng cho Chúa không phải trong từng giai đoạn nhưng trong mọi hoàn cảnh sống, cho dù gặp khó khăn. Để làm được việc đó chúng ta cần trông cậy vào sự trợ giúp của Chúa. Một cành cây được ghép vào một thân cây, để sống được, nó cần phải phù hợp với cây đó, nó phải sử dụng được những chất dinh dưỡng do cây cung cấp, và nó không được tách rời khỏi cây. Nếu không, nó sẽ chết dần chết mòn, khô héo và bị loại bỏ. Chính cành cây ấy đã khó sống thì sao có thể sinh hoa trái được? Chúng ta được tháp nhập vào cây nho là Chúa Giêsu, nên cũng phải hút lấy và sử dụng những gì phát xuất từ Ngài. Lời Chúa và Thánh Thể chính là nguồn sống mà chúng ta cần nhận lấy. Từ đó, chúng ta sẽ có sức mạnh vượt qua những cám dỗ trong đời sống, sống chân thật, công bằng, bái ái với mọi người.

Là những môn đệ theo Chúa, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống bằng việc xa lánh tội lỗi, sống theo lời Chúa dạy, ngõ hầu sẽ được chung hưởng hạnh phúc Thiên Đàng như Chúa đã hứa.


Comments are closed.