Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên – Ngày 18/11/2020

Lời Chúa: Lc 19, 11 – 28

Khi ấy, Chúa Giê-su phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giê-ru-sa-lem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng :

“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng : “Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”. Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

Người thứ nhất đến và thưa : “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén”. Nhà vua bảo : “Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành”. Người thứ hai đến thưa : “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén”. Nhà vua đáp : “Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành”.

Người thứ ba đến thưa : “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài ; ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Vua phán rằng : “Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời”.

Vua liền bảo những người đứng đó rằng : Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén. Họ tâu rằng : Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi”. Vua đáp : Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật ; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giê-ru-sa-lem.

 


Suy niệm

THÁI ĐỘ PHẢI CÓ ĐỨNG TRƯỚC NGÀY CHÚA QUANG LÂM

“Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén”

Những người dân thành Thessalonica thời Giáo Hội sơ khai bị Thánh Phaolô khiển trách vì họ sống trong thao thức mong chờ Chúa trở lại đến độ một số người trong họ không còn muốn làm việc nữa. Người Kitô hữu ngày nay, sống trong thế gian, lòng hướng về quê trời, chờ đợi ngày Chúa Quang Lâm, nhưng phải luôn trong tâm thế tỉnh thức, sẵn sàng, đồng thời nỗ lực sử dụng những khả năng Chúa ban như những người đầy tớ trung tín và tốt lành trong Tin mừng hôm nay.

Bổn phận của người đầy tớ là phục tùng và làm việc sinh lợi cho vua. Người đầy tớ tốt lành và trung tín trong Tin mừng đã sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của vua là “hãy làm lợi cho đến khi ta về”. Những người này đã mau mắn lấy nén bạc vua trao mà làm ăn và sinh lời gấp năm, gấp mười lần. Họ đã được vua ban thưởng xứng đáng với công trạng của họ. Bên cạnh đó, có người đầy tớ biếng nhác, đã lười biếng không chịu làm ăn nhưng đem nén bạc cất kỹ trong khăn, không làm lợi được nén bạc nào, người này đã bị vua trừng phạt cách đích đáng. Người đầy tớ bất lương này bị phạt không phải vì sự bất tài, kém cỏi của anh ta, nhưng vì sự lười biếng và bất trung của anh ta đối với vua. Vua trao cho những người đầy tớ mỗi người một nén bạc như nhau, nhưng không đòi hỏi họ phải làm lợi bằng nhau. Việc vua đòi hỏi nơi họ là một thái độ siêng năng, trung tín nỗ lực làm việc chờ đợi vua quay về mà thôi.

Chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng, mọi sự chúng ta có đều là ân ban cách nhưng không từ Thiên Chúa. Hồng ân ban của Thiên Chúa cho từng người thì khác nhau. Những nén bạc Thiên Chúa trao cho mỗi người có thể là tài năng, sức khoẻ, nhan sắc, tiền bạc… Chúa tín nhiệm ban cho chúng ta những vốn liếng là những nén bạc đó không phải là để chúng ta lười biếng và hơn thế nữa, không phải là để chúng ta sống ích kỷ và hưởng thụ, nhưng là để làm giàu cho Chúa, để phục vụ Chúa và tha nhân, trong khi mong đợi ngày Chúa quang lâm. Chúa không đòi hỏi ta làm gì quá sức, chỉ cần nỗ lực với tất cả khả năng Chúa ban trong bậc sống của mình: như một người chồng trong gia đình miệt mài với công việc mưu sinh, để nuôi sống vợ con; như một người vợ tần tảo với công việc nội trợ phục vụ chồng con; hay như một người con siêng năng đèn sách trau dồi kiến thức để trở thành người hữu ích. Nếu không cẩn thận, coi chừng chúng ta cũng rơi vào tình trạng của người đầy tớ bất lương hay có khi còn tệ hơn khi lao vào những thú tiêu khiển vô bổ: nghiện ngập, hút chích, nhậu nhẹt, say xỉn…như thế, chúng ta đã không làm lợi mà còn lãng phí nén bạc thời gian, sức khoẻ Chúa ban một cách vô ích.

Xin Chúa cho chúng ta, luôn biết tỉnh thức chờ đợi Chúa đến với một thái độ siêng năng làm việc với tất cả khả năng Chúa ban để làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân. Nhờ đó, chúng ta sẽ được phần thưởng Nước Trời dành cho những ai trung tín và tốt lành.


Comments are closed.