Thứ Tư, trước lễ Hiển Linh, ngày 04/01/2017

Suy niệm

“Chúng tôi đã gặp Đấng Messia” (Ga 1,41).

Ơn gọi trở nên Kitô hữu của những người ở tuổi trưởng thành đến từ nhiều tác động khác nhau. Trong đó, có nhiều người được soi sáng nhờ những chứng nhân Tin Mừng sống xung quanh họ. Những chứng nhân đã mở đường để Đức Kitô giáng sinh trong tâm hồn con người. Đó là hình ảnh của Gioan Tẩy Giả và Anrê trong bài Tin Mừng hôm nay. Hai ông đã đã giới thiệu Chúa Giêsu bằng những động tác đơn giản: thấy Đức Giêsu, chỉ cho môn đệ, nói lên một sự thật và dẫn người cận thân đến gặp Chúa. Những động tác này đã xây nhịp cầu cho một tương quan mới mẻ giữa Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên. Cả Gioan và Anrê, bằng sự khả tín của mình mà lời giới thiệu Chúa cho người khác đã được đón nhận ngay. Gioan Tẩy giả có cái nhìn nhạy bén về Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa nhờ hồng ân mạc khải và sự khiêm nhường của chính ông. Anrê có được kinh nghiệm gặp gỡ với Đức Giêsu là Đấng Messia dù chỉ ở lại với Ngài mỗi ngày hôm ấy.

Gioan Tẩy giả, Anrê và các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu là bài học cho các Kitô hữu hôm nay. Chúng ta đã được kêu gọi, giờ đây chúng ta mang trong mình tiếng gọi của một nhân loại đang cần đến Chúa, đến Lời Chúa và cần đến sự phục vụ của chúng ta. Chúng ta là chứng nhân của Tin Mừng về Con Thiên Chúa Nhập thể, Tử nạn và Phục sinh. Dù bầu không khí của ngày đại lễ Giáng Sinh đã qua nhưng niềm vui và hồng ân của Mầu Nhiệm Cứu độ luôn bao phủ trên mọi Kitô hữu. Đức Kitô vẫn tiếp tục hiển linh trong lòng mọi người nhờ sự khả tín trong lời rao giảng và cách sống của các Kitô hữu. Chúng ta hãy học nơi Gioan Tẩy giả và Anrê để thực hiện những động tác làm chứng: gặp Chúa và ở lại với Ngài, nói với Chúa và nói về Chúa, vui vẻ hiền hòa và khiêm nhường chỉ đường cho người khác đến với Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết xây dựng nơi mình sự khả tín cần thiết nhờ rập đời sống con theo gương Thầy Chí Thánh, để mọi lời của con trở nên lời của niềm vui và được đón nhận, ngõ hầu Danh Chúa được lớn lên trong lòng mọi người..


Comments are closed.