Thứ Ba, trước lễ Hiển Linh – 03/01/2017

Suy niệm

“Ông Gioan còn làm chứng: ‘Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng đã sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần’” (Ga 1,33).

Biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan là một biến cố đặc biệt. Biến cố này đánh dấu bước chuyển đổi từ giai đoạn sống ẩn dật, sang giai đoạn thi hành sứ vụ công khai của Con Thiên Chúa. Việc chứng kiến biến cố Con Thiên Chúa chịu phép rửa, cũng là điểm quy chiếu đầu tiên trong việc chọn lựa vị Tông Đồ để thay thế người đã bị hư mất (x.Cv 1,21-22 và Ga 17,20). Chính Gioan Tẩy Giả đã làm chứng trong biến cố này: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người” (Ga 1,32). Như vậy, trong Thánh Thần, Đức Giêsu thi hành ý muốn của Chúa Cha qua ba chức vụ: tư tế, ngôn sứ và vương đế, để đem ơn cứu độ cho tất cả mọi người, như Tin mừng Luca nói rõ: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).

Mỗi tín hữu đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày chịu phép Thánh Tẩy, và được “dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần” (GLHTCG, 1285) ngày lãnh nhận bí tích Thêm Sức, có bổn phận và trách nhiệm trở nên chứng nhân cho Chúa Kitô, đồng thời bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm. Nếu không ý thức và cậy dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, các tín hữu không thể chu toàn bổn phận này. Tin tưởng cậy dựa như Stêphanô, dù có phải đối chất với toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng của hội đường Hipri, ông vẫn điềm tĩnh dùng những lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí ban cho ông để nói (x.Cv 6,8-11). Tin tưởng cậy dựa như phó tế Philipphê để cho Thánh Thần dẫn dắt trong công cuộc truyền giáo (x.Cv 8,26-40). Tin tưởng cậy dựa như Phaolô để cho Thánh Thần soi sáng: “Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí” (1Cr 2,13). Và, trong công cuộc làm chứng tá, chắc chắn sẽ không thiếu những khốn khó xuất phát từ nhiều phía, lúc đó, các tín hữu hãy nhớ lời dạy bảo của vị Tông đồ dân ngoại: “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25), và “vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2Tm 1,7).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết tin tưởng cậy dựa vào quyền năng của Ngài, để can đảm làm chứng cho Chúa Kitô.


Comments are closed.