Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Lc 1,57-66

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.


Suy niệm

Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,66)

Những con người mang sứ mệnh đặc biệt thường đã ra đời rất đặc biệt. Thánh Gioan mà Tin Mừng nói đến hôm nay là một trong số những người đó. Thiên sứ Gabrien đã truyền tin cho tư tế Dacaria biết việc ngài ra đời. Mẹ ngài, bà Êlisabét, là một phụ nữ son sẻ, đã sinh ra ngài trong lúc tuổi già. Cha ngài, tư tế Dacaria, vì nghi ngờ lời sứ thần truyền tin nên đã bị câm. Ông chỉ khỏi câm cho đến khi đặt tên cho con theo lời sứ thần truyền. Kỳ lạ trong sự ra đời, Thánh Gioan được Thiên Chúa trao cho sứ mệnh đặc biệt: là Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. Cuộc sống trong hoang địa, lời kêu gọi sám hối và phép rửa ngài làm nơi dòng sông Giodan là tiếng hô thúc giục mọi người hãy sửa lòng để đón Đấng Cứu Thế.

Con người là nền tảng của xã hội. Không thể có xã hội loài người nếu không có con người. Ấy vậy mà, để giải quyết vấn đề dân số, người ta đã liều lĩnh giết đi những sự sống con người khi chúng còn trong trứng nước. Ai có thể biết sứ mệnh của những sự sống này quan trọng thế nào đối với xã hội? Chỉ có Thiên Chúa, Đấng là chủ của sự sống mới biết. Mỗi người hiện diện trong thế giới này đều được chính Chúa trao cho một sứ mệnh. Ý thức điều này, ta phải luôn tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi con người. Đồng thời, ta phải nhìn lại sự sống của chính mình. Đây là một hồng ân Thiên Chúa ban mà suốt đời ta phải cảm tạ. Ta cần ý thức sứ mệnh riêng mà Chúa đặt định nơi ta, để an vui trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống và nỗ lực làm trổ sinh hoa trái những nén bạc Chúa đã trao phó.

Lạy Thiên Chúa, sự sống con người phát xuất từ nơi Chúa. Sự sống của chúng con là một huyền nhiệm mà không bao giờ chúng con có thể hiểu thấu. Xin Chúa giúp chúng con ý thức sự cao quý của sự sống, để sống trong niềm tín thác vào tình yêu của Chúa. Xin cũng giúp chúng con nỗ lực sống sứ mệnh của mình, để xây dựng cuộc sống trần thế tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn. Amen.


Lễ Thánh Gioan Kenty,linh mục

Thánh nhân sinh vào năm 1390 tại miền Krakow nước Ba Lan ở Kenty. Thánh nhân có óc thông minh, khôn khéo, học hành giỏi giang, trổi vượt các bạn bè. Ngài sống suốt cuộc đời tại miền Krakow, sau khi mãn trường ở đây, Ngài trở thành giáo sư văn chương, khoa trưởng triết học năm 1432 và Ngài cũng là giáo sư thần học vào năm 1443……..xem tiếp


Comments are closed.