Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Lc 1,67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.


Suy niệm

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

Bài thánh ca của Giacaria sánh ví Chúa Giêsu xuất hiện như Vầng Đông khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của lòng thương xót Cứu Độ. Vì bất trung, con người phải sống trong cảnh lầm than cơ cực dưới ách nô lệ của tội lỗi và cái chết. Thiên Chúa là Đấng trung tín và giàu lòng xót thương đã không bỏ rơi con người, dẫu con người bao lần phản bội. Vâng phục thánh ý Chúa Cha, Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự nguyện xuống thế và trở nên Ánh Sáng phá tan bóng đêm tội lỗi và sự chết, đem đến cho con người sự tự do đích thực. Ánh sáng Giêsu vẫn hằng chiếu tỏa qua mọi thời để dẫn đưa bao thế hệ con người tự do tiến bước vào sự sống đời đời.

Giữa một thế giới mà bóng đêm tội lỗi đang ru ngủ con người, chúng ta được kêu mời bước đi kiên vững trong ánh sáng của Chúa Giêsu. Chính khi để ánh sáng Chúa dọi chiếu đời mình, chúng ta chọn sống hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Sự sống sung mãn trong mối thân tình với Chúa Giêsu là phần thưởng xứng đáng cho sự chọn lựa này. Xuất phát từ tình thân với Chúa Giêsu, chúng ta được thôi thúc “bước ra ngoài” (T.h. Evangelii Gaudium) bản thân, để dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ mang ánh sáng Giêsu chiếu tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin chiếu tỏa ánh sáng Chân lý, xóa tan đi khoảng tối của sự ích kỷ, nghi kỵ nơi tâm hồn chúng con, để trong Mùa Giáng sinh – mùa của ánh sáng, chúng con hăm hở mang ánh sáng tình yêu của Chúa đến với những ai mà chúng con gặp gỡ. Amen.


Comments are closed.