Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Lc 1, 67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

 


Suy niệm

Sau khi Thiên Chúa thực hiện lời hứa cho gia đình ông vứt bỏ nỗi tủi nhục vì hiếm muộn, ông Dacaria, được tràn đầy Thánh Thần, đã cất lời ca tụng Thiên Chúa. Ông chúc tụng Chúa vì đã trung thành với lời giao ước mà sai Đấng Cứu Thế đến viếng thăm, giải thoát dân Người khỏi sự thống trị của sự dữ. Không những ông cảm nghiệm Thiên Chúa đoái thương cách đặc biệt gia đình mình, nhưng còn nhận ra tình thương cứu độ của Thiên Chúa dành cho dân tộc và cho cả nhân loại.

  Trong đời sống đạo, tự hỏi mỗi người chúng ta có thật sự trông cậy vào ơn Chúa, cầu xin Người trợ giúp mỗi khi gặp khó khăn, thử thách không? Và có bao giờ chúng ta biết dừng lại để nhận ra những ân huệ Chúa ban và dâng lời tạ ơn, ca tụng Chúa ? Gương gia đình Dacaria mời gọi chúng ta biết tin tưởng, cậy trông vào lòng nhân hậu Chúa và chuẩn bị một tâm hồn tràn ngập niềm vui để chờ đón hồng ân cao cả là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người.

Lạy Chúa, Chúa chính là Nước trời hiện diện ở nơi thế gian này, xin cho chúng con luôn được sống gắn bó với Chúa và tìm thấy an bình trong tình yêu thương của Chúa. Xin dâng Chúa những nỗi gian truân, dâng Chúa những mất mát thua thiệt, những lỡ lầm sai lạc, những ưu tư hoài niệm cũng như những niềm vui, những thành công và thất bại trong cuộc sống. Xin dâng lên Chúa tất cả của cuộc đời con. Amen. 


 

 

Comments are closed.