Thứ Năm – Lễ Chúa Giáng Sinh – Năm B

Lời Chúa: Lc 2, 15-20

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

 


Suy niệm

Khi Hài Nhi Giêsu được sinh ra, các mục đồng là những người đầu tiên được loan báo và mời gọi đến bái lạy Ngài. Các mục đồng khiêm tốn đáp lại lời mời gọi của Thiên Thần, “hối hả” đến bái lạy và tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ lộ ý định của Ngài và những người bé mọn này đã tự do đáp trả như Thiên Chúa muốn. Trái lại, toàn thể vua quan, kinh sư và dân thành Giêrusalem cũng đã được thông báo về việc sinh hạ của “Vua dân Do thái” nhưng họ đã quá kiêu ngạo không nhận ra Đấng Messia trong sự nhỏ bé, nghèo hèn của một hài nhi mới sinh. Họ chỉ thích một vị vua theo như ý thích của họ, “vị vua cao sang quyền thế trong cung điện”. Họ đã không nhận ra và không gặp được Ngài.

Thiên Chúa không thiên vị, Ngài vẫn không ngừng mạc khải ý định tình yêu và khôn ngoan của mình cho hết mọi người. Dù giầu hay nghèo, hèn kém hay quyền thế, mỗi người vẫn luôn có ý thức và tự do để đáp lại hay từ chối mạc khải của Thiên Chúa và chịu trách nhiệm về hành vi nhân linh của mình. Trước tin vui Con Chúa giáng trần, tôi đang là mục đồng đơn sơ, chân thành, khiêm tốn tìm đến bái lạy Hài nhi và ca vang tình yêu Thiên Chúa hay là những bậc lãnh đạo cứng lòng và tự cao của Dân Do thái xưa?

Lạy Chúa, xin cho chúng con đủ khôn ngoan và khiêm tốn để có thể nhận ra, đáp trả và mau mắn thực thi thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.