Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay – Ngày 30/03/2022

Lời Chúa: Ga 5,17-30

Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

 


Suy niệm

KIÊN TÂM THỰC THI THÁNH Ý CHÚA

“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17)

Kính thưa cộng đoàn, tình yêu Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống qua quyền năng của Ngài. Quyền năng ấy tỏ hiện cách đặc biệt nơi Chúa Giêsu và công việc của Người. Việc Chúa Giêsu chữa lành các bệnh tật là dấu chứng quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa trên con người. Nhưng công việc Ngài làm không phải lúc nào cũng đạt được sự đồng thuận từ phía người Do Thái và giới lãnh đạo. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn kiên định và thực thi thánh ý Chúa Cha.

Diễn từ của Chúa Giêsu trước người Do Thái về những công việc Chúa làm cho thấy công việc đó là thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người, nhất là những người đau khổ, người bị bỏ rơi. Công việc Chúa làm thật tốt đẹp nhưng lại bị chống đối, bị khước từ vì Chúa hay chữa lành trong ngày Sabát. Lý do khiến người Do Thái chống đối Chúa Giêsu bởi họ không nhận ra Chúa là Ngôi Lời được sai đến thế gian. Tuy nhiên, trước những chống đối ấy, Chúa vẫn không ngừng minh chứng tình yêu của Thiên Chúa và không ngừng thi ân giáng phúc cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người vượt qua mọi rào cản kể cả những khuyết điểm hay chống đối nơi con người. Bởi “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49,15) Tình yêu của Chúa Giêsu thể hiện cách đặc biệt trong sự vâng phục và thi hành thánh ý Chúa Cha. Đỉnh điểm của sự vâng phục là cái chết trên thập giá, “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.” Mối tương quan bền chặt giữa Chúa Cha và Người Con là động lực để Chúa thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa Cha.

Sự khiếm khuyết nơi người Do Thái là niềm tin vào Đức Kitô – Đấng được Thiên Chúa sai đến. Do đó, họ tìm dịp bắt bớ Chúa dù những công việc Chúa làm đều tốt đẹp. Do vậy, chỉ khi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, chúng ta mới dễ dàng đón nhận người khác và sống cách trọn vẹn. Sự dửng dưng, vô cảm trước sự hiện diện của Chúa sẽ làm mảnh đất tâm hồn trở nên khô héo. Việc làm của chúng ta thật tốt lành nhưng không là thánh ý Chúa sẽ không sinh hoa trái ơn cứu độ. Sau bao công việc tốt đẹp Chúa làm, đỉnh điểm sứ mạng của Chúa là ở trên đồi Canvê. Theo Chúa đồng nghĩa với việc đối mặt với thập giá là gian nan, khổ cực, có khi cả sự bách hại. Tuy nhiên, khi chúng ta có được mối tương quan bền chặt với Chúa, chúng ta có đủ sức mạnh để kiên tâm thực thi thánh ý Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta ngày càng lớn lên trong mối tương quan với Chúa. Để dù có những gian nan thách đố trong cuộc đời, chúng ta vẫn vững vàng tin tưởng, cậy trông, phó thác và kiên tâm thực thi thánh ý Chúa. Amen


Comments are closed.