Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Lc 11, 29 – 32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. “Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.


Suy niệm

“Ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (x. Lc 11, 30)

Thiên Chúa cứu độ nhân loại trong một cách thức đôi khi trái ngược với những suy nghĩ bình thường của con người. Thời tiên tri Giona, Người đã tỏ tình yêu và lòng thương xót của Người đối với dân thành Ninivê, một dân tộc tội lỗi và là kẻ thù của Israel. Đến kỷ nguyên cứu độ, trong khi người Do Thái đang ngóng đợi một đấng Mêsia đến trong uy quyền, làm các dấu lạ cả thể và giải thoát họ khỏi những áp bức của người Rôma thì Đức Kitô lại xuất hiện trong hình ảnh của một con người “hiền lành và khiêm nhường” (x. Mt 11,29), “không đến để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10,45). Cũng như Giona và còn cao trọng hơn cả ông (x. Lc 11, 32), Đức Giêsu là dấu lạ của lòng thương xót Chúa và chỉ những ai ý thức về thân phận mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi của bản thân như dân thành Ninivê mới có thể nhận ra và mở lòng đón nhận Người, vì Người “không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (x. Lc 5, 32). Người Do Thái khước từ Đức Giêsu vì họ không thể hình dung được một vị cứu tinh là “bác thợ, con bà Maria…”(x. Mc 6,1-6), “bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (x. Mt 11,19. 9,10),… Tự mãn nhận mình là những người công chính (x. Lc 18,11), họ không thể nhận ra tình thương và lòng thương xót của Đức Giêsu và từ chối ơn cứu độ của Người.

Nhân loại ngày nay phải đối mặt với biết bao đau khổ, hận thù và bất công cũng chỉ vì tự mãn, đánh mất cảm thức tội lỗi và gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Khiêm nhường nhìn nhận dung mạo lòng thương xót Chúa nơi Đức Giêsu và ý thức về sự thấp hèn, tội lỗi của bản thân là chìa khoá và là bước đi đầu tiên để chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hãy mở lòng đón nhận Đức Giêsu, hãy để tình yêu và lòng thương xót của Người ngự trị và biến đổi thế giới bởi lẽ “mọi thứ nơi Người nói lên lòng thương xót. Không có gì nơi Người thiếu vắng lòng từ bi.” (MV 8).

Lạy Chúa, Chúa đã đến để kêu gọi chúng con là những người tội lỗi sám hối ăn năn. Xin giúp chúng con trong mọi giây phút của cuộc đời luôn biết ý thức về tình trạng tội lỗi của bản thân để nhận ra và cậy dựa nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin thương ghé mắt nhìn và dủ lòng thương chúng con. Amen.


Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

Họ là các Cha Morandi, sinh năm 1198 ở Florence, Cha Untêmati chào đời năm 1206, Cha Antélara , Cha Amideo, sinh năm 1024, Cha Sottinêo và Cha Ugucxio hai người bạn thân thiết từ hồi thơ ấu, là thầy Alêxu Phacônêri sinh năm 1200 đã sống tới 110 tuổi. Tất cả bảy vị thánh này đều là những thương gia nổi tiếng xứ Florence thuộc dòng tộc Toscane, sống vào thế kỷ XIII…..xem tiếp


Comments are closed.