Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. “Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.


Suy niệm

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (Mt 6,11).

“Cha ơi!” (Ba ơi! Bố ơi! Tía ơi!) là những tiếng gọi rất thân yêu gần gũi và thiêng liêng của những con trẻ Việt Nam thưa lên với cha của mình. Tiếng gọi ấy diễn tả một tương quan máu mủ, thân thiết giữa người con và đấng sinh thành ra mình. Nhờ Chúa Giêsu chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa cao vời đã trở nên gần gũi để chúng ta dám ngỏ lời xin Cha ban cho “lương thực hằng ngày”. Đó không chỉ là cơm ăn áo mặc mà còn là sức khỏe, công việc, niềm vui, gia đình ấm êm hạnh phúc, người thân được bình an, xã hội được thái bình thịnh vượng. Đó là những nhu cầu căn bản và thiết thực của con người mà trong lời cầu nguyện với Chúa chúng ta thường xuyên đề cập đến. Giữa một thế giới bấp bênh của chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ và những bất ổn đe dọa thể lý và tâm linh con người thì lời cầu nguyện với Cha trên trời lại càng khẩn thiết hơn. Nhờ Chúa Giêsu, trong hành trình tìm kiếm Nước Trời, chúng ta tin tưởng Cha sẽ nhận lời : “Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao” (Mt 7,11b).

“Lạy Cha chúng con ở trên trời”, “xin cha cho chúng con lương thực hằng ngày” đặt chúng ta trong sự liên đới với tha nhân. Khi cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, chúng ta thưa lên cùng Chúa trong tư cách “chúng con”. Điều này nhắc bảo chúng ta sống liên đới đức tin với anh chị em mình, sự liên đới không chỉ theo kiểu “tình làng nghĩa xóm” mà trở nên “máu thịt” vì mọi người cùng có Chúa là Cha. Vì thế, chúng ta không được phớt lờ hoặc loại bỏ anh chị em mình khi đối diện với Chúa: “Con không biết, con là người giữ em con sao” (St 4,9b), “Còn thằng con của Cha kia…” (x. Lc 15,30), “Con không như tên thu thuế tội lỗi kia” (x. Lc 18,11). Sự liên đới đức tin mời gọi chúng ta tha thứ, thương xót, quan tâm, sẻ chia cho tha nhân để lời kinh Lạy Cha không chỉ vang lên trong tư gia, nhà nguyện hay nhà thờ, nhưng còn được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.

Lạy Chúa là Cha chúng con, xin Chúa nối kết trái tim con với Chúa và với mọi người. Xin Chúa mở rộng trái tim của bao người cơm no áo ấm để họ đón nhận anh chị em nghèo khó vào trái tím thịt mềm của họ. Và xin cho con trong Năm thánh này biết cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc… và lấy lời lành mà khuyên người, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể con, nhịn kẻ mất lòng con… Amen.


Comments are closed.