Thứ Tư sau Chúa Nhật 9 Thường Niên – Ngày 01/06/2016

Lời Chúa: Mc 12, 18-27

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc”.


Suy niệm

“Thật vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời”. (Mc 12, 25)

Chúa Giêsu đã mặc khải cho nhân loại biết một chân lý tràn trề hy vọng là: sau cuộc sống trần gian ngắn ngủi này, con người sẽ được phục sinh, được biến đổi nên giống các thiên thần và sống hạnh phúc với Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ bảo đó là hạnh phúc vượt trên sức hiểu của chúng ta. Chúa Giêsu không những rao giảng về sự sống đời sau, mà Ngài còn minh chứng điều đó bằng chính cái chết và sự phục sinh của Người.

Chớ gì niềm hy vọng phục sinh trở thành ánh sáng chiếu rọi vào toàn thể cuộc sống chúng ta, giúp chúng ta nhận ra những giá trị của những đau khổ mà chúng ta đang trải qua, cũng như nhận ra những giá trị tốt đẹp của mọi người xung quanh chúng ta. Và ước gì chúng ta sẽ sống tốt hơn khi cởi bỏ đi những tội lỗi, những yếu đuối để được phục sinh cùng Chúa Kitô.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và giữ gìn chúng con trên hành trình trần thế này. Chúa lại còn hứa ban nước thiên đàng cho những ai có lòng tin mạnh mẽ. Xin Chúa ban ơn đức tin cho chúng con, giúp chúng con sống và loan báo niềm tin ấy giữa đời. Amen


Comments are closed.