Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta”.

 


Suy niệm

 Trước sự nghi nan của người Do thái, Chúa Giêsu đã chỉ ra cho họ thấy mọi việc Ngài làm là theo Thánh ý Chúa Cha chứ không phải tự ý Ngài. Ngài còn minh chứng cho họ thấy Ngài chính là Con Thiên Chúa qua các công việc của Ngài như “làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ (Ga 5,21). Đó là những công việc mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Và suốt cuộc đời, Chúa Giêsu luôn sống trong tâm tình của một người con chẳng hề làm sai ý Cha, luôn trung thành theo ý Cha dẫu phải hy sinh tính mạng, miễn sao ý Cha được thể hiện. Qua đó, Ngài muốn cho người Do thái biết Ngài chính là Con Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn nên một và đồng bản thể với Chúa Cha. Đây là điều rất quan trọng vì nếu người ta không tin Ngài là Con Thiên Chúa thì họ không thể tin vào lời Ngài, không xác tín vào việc Ngài làm, không tin tưởng vào Đấng đã sai Ngài và họ sẽ không được ơn cứu độ.

 Là những người theo Chúa, học biết nhiều về Chúa, tuyên xưng cách mạnh mẽ Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng Chúa Cha sai đến nhưng đôi khi chúng ta vẫn chưa sống đúng với những điều mình tuyên xưng. Ngoài miệng chúng ta vẫn tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng trong cách sống, đôi khi chúng ta vẫn chưa dám trao phó trọn vẹn cuộc sống cho Ngài. Vì vậy, Lời Chúa hôm nay lời mời gọi mỗi người nhìn lại mình để việc tuyên xưng đức tin của chúng ta không dừng lại nơi môi miệng nhưng được cụ thể hoá bằng chính đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con xác tín hơn rằng Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa đầy quyền năng. Và xin cho chúng con biết mạnh dạn tuyên xưng niềm tin ấy bằng cả cuộc sống; hầu cho tất cả mọi người đều nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa để từ đó mọi người tin vào Ngài mà được ơn cứu độ. Amen.  


 

Comments are closed.