Thứ Tư sau Chúa Nhật 33 Thường Niên – Ngày 16/11/2016

Lời Chúa: Lc 19, 11 – 28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng: “Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: “Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”. Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. “Người thứ nhất đến và thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén”. Nhà vua bảo: “Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành”. Người thứ hai đến thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén”. Nhà vua đáp: “Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành”. “Người thứ ba đến thưa: “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Vua phán rằng: “Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời”. “Vua liền bảo những người đứng đó rằng: “Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén”. Họ tâu rằng: “Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi”. Vua đáp: “Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.


Suy niệm

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến” (Lc 19, 13).

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật dụ ngôn về mười nén bạc được tôn chủ trao cho đầy tớ trước khi đi lãnh vương quyền. Ông rất tin tưởng các đầy tớ nên đã giao cho mỗi người một yến bạc và dặn dò họ rằng: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến” (Lc 19, 13). Ông thầm ước tất cả những điều ông gởi gắm nơi họ sẽ được thành toàn. Thế rồi, ngay khi trở về, ông cho gọi tất cả những đầy tớ đến để tính sổ. Trong số những đầy tớ ấy, Tin Mừng chỉ đề cập đến ba người với những kết quả khác nhau: người thứ nhất sinh lợi cho tôn chủ được mười nén; người thứ hai sinh lợi được năm nén; người thứ ba không sinh lợi được nén nào. Hai người đầu tiên biết được ý của tôn chủ và quyết lòng vâng theo với khả năng của mình. Còn người thứ ba, anh đã hiểu ý của tôn chủ theo cách nghĩ của riêng anh. Điều vượt lên trên những hoa lợi ấy là cách thức họ vâng ý tôn chủ.

Nhìn lại đời mình, ta nhận ra Vị Tôn Chủ đầy lòng thương xót là chính Thiên Chúa. Chúa ưu ái trao gởi nơi mỗi người “một yến bạc”. Chúa hằng mong ước yến bạc ấy sẽ trổ sinh những hoa trái ân phúc khi ta cộng tác với ơn Chúa. Yến bạc ấy là ơn Chúa, Lời Chúa, các Bí tích và muôn vàn ân huệ ta đón hưởng từ khi ta chào đời đến nay. Tài năng, sức lực, địa vị, danh vọng, tiền tài, bổng lộc,… phải là những hoa trái trổ sinh từ yến bạc ấy. Để nhận ra điều Chúa đã thương trao tặng cho ta, ta cần nhìn vào hành trình đời mình. Để nhận ra thánh ý Chúa, ta cần kết hiệp với Chúa trong nguyện cầu và trong cuộc sống. Nơi đó, ta lắng nghe và ước ao muốn thực thi thánh ý Chúa trong đời mình. Ta sẽ nhận ra được các hoa trái ân phúc đã và đang trổ sinh từ những nỗ lực và gắng công ấy. Nếu ta chỉ biết sống cho riêng cá nhân mình, hay cắt nghĩa thánh ý Chúa sao cho hợp với mình, ta đã làm mất đi hoa trái thiêng thánh trong ta. Uốn mình để sống theo thánh ý Chúa, đời ta sẽ tràn đầy bình an. Vặn vẹo ý Chúa cho hợp với ý mình, đời ta sẽ đầy dẫy bất an.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được làm người và làm con Chúa. Ân huệ lớn lao ấy sẽ trổ sinh những hoa trái ân phúc nếu chúng con biết lắng nghe và vâng theo thánh ý Chúa trong đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con thắng vượt những yếu đuối, ươn hèn, ích kỷ của bản thân để bình tâm sống cho Chúa và cho mọi người, ngõ hầu chúng con nhận ra cuộc đời này thật đáng sống. Amen.


Comments are closed.