Thứ Ba sau Chúa Nhật 33 Thường Niên – Ngày 15/11/2016

Lời Chúa: Lc 19, 1 - 10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”.


Suy niệm

“Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” (Lc 19, 1-10).

Nhờ Chúa soi sáng, con người mới có thể nhận ra tình trạng tội lỗi của mình. Tình trạng tội lỗi này của con người đã khởi sự ngay từ khi nguyên tổ loài người phạm tội bất trung, chống lại Thiên Chúa; và tội lỗi đó tiếp tục lưu truyền cho hậu thế. Thực vậy, tội lỗi làm cho con người phải chết, không còn trong tương giao thiện hảo với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình. Con người rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Thế nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã thực hiện chương trình cứu độ con người bằng cách ban cho nhân loại Con Một Chí Thánh của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, để tất cả những ai tin vào Người Con đó thì được cứu độ.

Tình trạng tội lỗi luôn làm cho con người sống trong sự đau khổ, dù cho họ có tiền tài, danh vọng hay quyền lực. Như tin mừng hôm nay cho thấy, Giakêu không cảm thấy hạnh phúc dù ông giàu có và có quyền. Ông không thể tự giải thoát mình khỏi tội lỗi và sự in trí của mọi người : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ” (Lc 19,7). Nhưng niềm hy vọng đã đến với ông, khi Chúa Giêsu đem đến cho ông ơn cứu độ :“Hôm nay, nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham”( Lc 19,9). Trong khi mọi người coi Giakêu là kẻ tội lỗi thì Chúa Giêsu nhìn nhận ông là con cái Abraham, cần được cứu độ. Chúa Giêsu không loại trừ kẻ tội lỗi nhưng muốn họ tin vào Ngài để được ơn cứu độ.
Qua đó, chúng ta được thúc giục rời khỏi đám đông, rời bỏ cái nhìn như họ đối với Giakêu, mà trở về với chính mình để thấy mình bất xứng, tội lỗi. Ta được mời gọi chạy đến với Chúa Giêsu để được giải thoát và chữa lành, cụ thể qua bí tích Giao hòa. Bởi chưng, sứ mệnh của Chúa Giêsu là tha thứ còn việc của chúng ta là sám hối.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để cứu độ chúng con. Xin ban cho chúng con một niềm xác tín vào lòng nhân hậu của Chúa,và giúp chúng con biết nhận ra thực trạng tội lỗi của mình để chúng con biết chạy đến với Chúa mà đón nhận ơn cứu độ. Amen.


Comments are closed.