Thứ Tư sau Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 17,11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.


Suy niệm

“Một người Samari quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 17, 15-16).

Chúa Giêsu đang trên đường đi lên Giêrusalem. Có mười người bệnh phong đón chờ gặp Chúa để xin Ngài chữa lành chứng bệnh nan y của mình. Chắc họ đã từng được nghe về Chúa Giêsu. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu từ xa, với hết nỗi đau do căn bệnh và do sự xa tránh của người khác, họ kêu gào lên cùng Chúa: “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi”. Chúa Giêsu nhận thấy rõ những đau khổ của họ. Ngài đã đáp lời và chữa lành họ bằng một lệnh truyền đi trình diện các tư tế. Đang khi đi, họ được chữa lành. Với tâm tình hân hoan khi được chữa lành, một người trong nhóm đã quay trở lại để tạ ơn Chúa Giêsu. Chắc chắn, lời cám ơn ấy là lời cám ơn chân thành xuất phát tự đáy tâm hồn của người bị bệnh phong.

Cuộc đời của mỗi người kitô hữu chúng ta được dệt nên từ biết bao ân huệ Chúa đã thương ban. Ân huệ này nối tiếp ân huệ khác. Chính vì thế, chúng ta hãy sống tâm tình tạ ơn như Thánh Phaolô: “Anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn” (Tx 5, 18).

Lạy Chúa! Giữa cuộc đời với biết bao lo toan, vất vả, chúng con dễ rơi vào lối sống vô cảm. Từ đó, chúng con dễ quên đi những ân huệ của Chúa và ân tình của anh em. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết quý trọng và tạ ơn những hồng ân mà Chúa đã thương ban, cũng như những ân tình của anh em đã dành cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trở nên men muối, phản ánh tình yêu Chúa cho dòng đời hôm nay. Amen.


Lễ Thánh Mactinô, giám mục

Mactinô sinh vào khoảng thế kỷ thứ IV tại Sabaria miền Pannônia, nay thuộc nước Hung Gia Lợi. Năm 20 tuổi, Mactinô được gửi học tại Ý Ðại Lợi. Mặc dầu là người ngoại giáo, hằng ngày thánh nhân nghe nói về một tên Giêsu……xem tiếp


Comments are closed.