Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 4,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”. Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”. Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.

 


Suy niệm

 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “Người Gieo Giống” mà nói cho dân chúng biết về mầu nhiệm Nước Trời. Hạt giống gieo vào đất là bước khởi đầu của Lời Chúa được ban cho thế giới. Các loại đất đón nhận hạt giống là những cách đáp ứng khác nhau trước Lời Chúa. Tột đỉnh của dụ ngôn là mùa gặt, nghĩa là sự hoàn tất của Nước Thiên Chúa. Hạt giống Lời Chúa được ban cho tất cả mọi người. Thế nhưng trong thực tế, không phải bất cứ ai nghe Lời Chúa cũng hiểu và thực hành đúng. Quả thật, hiểu được dụ ngôn và có nghị lực thực hành Lời Chúa là hồng ân Thiên Chúa ban vì nếu không có ơn Chúa thì người ta sẽ “nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu” (x. Mc 4, 12). Đồng thời, cũng cần có tâm hồn đơn sơ và rộng mở trước Lời Chúa, để nhờ Thánh Thần Chúa hoạt động, sứ điệp Tin Mừng của Đức Giêsu được đơm bông kết hạt.

 Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy cải tạo mảnh đất lòng mình, cộng tác với ơn Chúa để cho Lời Chúa triển nở. Vậy, ta đã thực sự điều chỉnh cuộc sống theo lời Tin Mừng của Chúa Giêsu chưa? 

Lạy Chúa Giêsu! Chúa không chỉ đem Lời Hằng Sống đến thế gian mà còn dạy con biết làm thế nào cho Lời ấy sinh hoa kết trái. Xin Chúa ban ơn hoán cải, để tâm hồn chai đá của con được biến đổi trở nên “mảnh đất tốt”, sẵn sàng mở ra đón nhận hạt giống Lời Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết noi gương thánh Tôma Aquinô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, làm cho Lời Chúa được triển nở sung mãn và trổ sinh nhiều hoa trái. Từ đó, con trở nên nhân chứng sống động cho thế giới như thánh Tông Đồ Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Amen. 


 

Comments are closed.