Thứ Tư sau Chúa Nhật 29 Thường Niên – Ngày 19/10/2016

Lời Chúa: Lc 12, 39-48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.


Suy niệm

“Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn” (Lc 12, 48).

Khi nghe nói đến người quản gia, chúng ta nghĩ ngay tới người được chủ tin tưởng và quý mến, và vì tin tưởng cùng quý mến, chủ mới giao tài sản mình cho anh quản lý rồi thay mặt ông để trả lương cho nhân công đúng giờ, đúng lúc. Người quản gia tuy được chủ tin tưởng và quý mến nhưng anh ta cũng chỉ là người làm công cho chủ mình. Thế nên, với một người quản gia khôn ngoan và trung thành, anh ta không những làm tốt mọi công việc chủ trao mà còn làm vừa lòng chủ. Để được vậy, anh ta không những cần có tài mà còn phải có lòng quý mến và kính trọng thực sự đối với chủ. Trái lại, nếu là người quản gia lười biếng và bất trung, anh sẽ lợi dụng lòng tốt của chủ để trục lợi cho bản thân, lười biếng trong công việc và gây thiệt hại cho chủ. Gợi lên hình ảnh người quản gia, Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay muốn các môn đệ, cách riêng với nhóm mười hai, học nơi người quản gia sự khôn ngoan và trung thành trong việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Cha thánh Gioan Maria Vianney, khi nói về linh mục, đã viết: “Linh mục có trong tay chìa khóa mở các kho tàng trên trời; chính ngài là người mở cửa, là người quản gia cai quản, là người phân phát kho tàng của Thiên Chúa”. Qua đó ta thấy Thiên Chúa yêu thương và tin tưởng con người, cách riêng các linh mục. Để chuẩn bị cho sứ vụ đó, Chúa đã mời gọi chúng ta đến sống và ở với Chúa để được nghe Lời Người, được học hỏi các mầu nhiệm về Thiên Chúa và đặc biệt là kết hợp với Chúa mỗi ngày qua Thánh Thể và kinh nguyện. Đó là những ân ban nhưng không mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Bên cạnh đó, nơi mỗi người, Chúa lại ban những khả năng, những điều kiện để cộng tác với Chúa nhằm làm phong phú thêm trong công việc quản gia. Điều quan trọng chúng ta đã đón nhận tất cả những ân ban đó với thái độ thế nào và sử dụng chúng ra sao? Chu toàn tốt bổn phận từng ngày với thái độ khiêm nhường và lòng mến Chúa chân thành là chúng ta từng bước trở nên người quản gia khôn ngoan và trung thành của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức và quý trọng ơn gọi mà Chúa dành cho chúng con. Nhờ vậy, chúng con biết tận dụng mọi phương thế Chúa ban hầu tự đào luyện mình để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước. Amen.


Comments are closed.