Thứ Tư sau Chúa Nhật 24 Thường Niên – Ngày 14/09/2016

Lời Chúa: Ga 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời. “Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.


Suy niệm

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một, để những ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 36).

Thời Chúa Giêsu, người Do Thái đang bị đô hộ bởi ách thống trị của Roma. Họ luôn mong chờ Đấng Messiah sẽ giải phóng dân tộc và thiết lập một vương quyền mới, vương quyền thịnh vượng như vương quyền vua Đavit xưa. Thế nhưng, Chúa Giêsu không phải đến trong quyền năng mà đến trong sự khiêm hạ âm thầm, trong những điều bình dị của cuộc sống.

Con người ngày nay cũng luôn mong đợi một chiến thắng vẻ vang trọn vẹn của Thiên Chúa trên sự dữ. Nhưng Thiên Chúa lại lựa chọn phương cách chiến thắng khác với ý muốn của con người. Người chọn chiến thắng âm thầm khiêm tốn bằng cách gánh lấy tội lỗi và sự chết của con người lên chính mình như con chiên chuộc tội. Ngài đã chiến thắng trọn vẹn qua Mầu Nhiệm Thập Giá. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết bằng sự hy sinh, chiến thắng nỗi đau của kiếp nhân sinh bằng chính nỗi đau của Ngài. Chúa Giêsu trên Thánh Giá đã phản ánh mọi đau khổ của con người trong kiếp nhân sinh và ở đó, cũng đánh dấu sự chữa lành mọi vết đau thương. Ngắm nhìn Chúa Giêsu trên Thánh giá, ta được mời gọi đi sâu vào mầu nhiệm hy sinh, dâng hiến, được đúc kết bằng lòng khiêm nhường và tình yêu cao đẹp. Từ đó, ta dám yêu Thiên Chúa và tha nhân bằng một tình yêu chân chính như tình yêu của Chúa Giêsu. Ngõ hầu, tâm hồn ta được đổ đầy tình yêu Thiên Chúa để tình yêu ấy nên như dòng suối tưới mát cho tâm hồn những ai đang khao khát tình yêu và Lời Hằng sống, những ai đang phải sống trong cảnh “trưa hè nóng bức” giữa chốn nhân sinh.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu nhân loại đến nỗi trao ban chính Con một của Ngài để cứu chúng con khỏi nô lệ tội lỗi. Xin cho chúng con biết gìn giữ tâm hồn mình xa lánh các tội lỗi và ý thức được giá trị của ơn cứu độ Chúa mang lại cho chúng con. Amen.


Comments are closed.