Thứ Tư sau Chúa Nhật 24 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 7, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: “Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. “Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc”. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.


Suy niệm

     “… Khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. (Lc 7, 33-34)

     “Sự thật mất lòng”. Lời nói chân thật thường phật lòng người, hoặc lắm khi vì sống thật và nói thật lại bị người đời ghen ghét, thậm chí bị mất mạng sống mình. Bởi thế, lắm người nại đến sự tế nhị và nguy hiểm này để tránh né bổn phận ngôn sứ của mình. Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã ví người Do thái thời đại Ngài giống như bọn trẻ ngoài chợ. Họ cứng lòng và cố chấp, không đón nhận lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả lẫn sứ điệp của chính Chúa. Họ lấy ý riêng mình làm tiêu chuẩn và bắt người khác phải theo. Ai làm sai ý họ thì lập tức bị chỉ trích và lên án. Thánh Gioan sống nhiệm nhặt để nêu cao tinh thần sám hối, thì họ cho là bị quỷ ám; Chúa Giêsu đến cũng ăn cũng uống để diễn tả tình thương cứu độ thì họ cho là mê ăn tham uống. Đây là bằng chứng của sự cố chấp, không muốn đón nhận sự thật nơi người Do thái.

     Sống theo sự thật chẳng bao giờ dễ dàng. Người sống thật thường thua thiệt và bị coi là dại dột. Dẫu biết rằng cái giá của những lời nói thật là sự ghen ghét, là cái chết đang chờ đợi Ngài, nhưng Chúa Giêsu không vì thế mà thỏa hiệp hay yên lặng làm ngơ trước sự giả trá nguy hại. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi theo gương Chúa để làm chứng cho sự thật dù có thể liên lụy đến bản thân. Dám sống theo sự thật là chúng ta chọn thuộc về Thiên Chúa : “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” và “sự thật sẽ giải thoát anh em”.

     Lạy Chúa, vì sợ lời thật mất lòng mà cuộc sống ngày nay đầy dẫy những dối trá; vì sợ liên lụy đến bản thân mà có khi chúng con phải sống trong sự giả trá. Xin cho chúng con biết ý thức và can đảm nói Lời Chân lý của Chúa để Tin Mừng cứu độ của Chúa được đến với mọi người. Amen.


Lễ Thánh Conêliô, Giáo Hoàng và thánh Síprianô,Tử Ðạo

Dòng máu các thánh tử đạo làm nẩy sinh Giáo Hội. Ðạo công giáo do Chúa Giêsu thiết lập. Cốt lõi của đạo Kitô giáo là tình thương. Ðạo tình thương đòi hỏi nhiều hy sinh, từ bỏ và dấn thân. Vì thế, lịch sử Giáo Hội đã chứng minh một cách hùng hồn:có rất nhiều Kitô hữu đã hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho đạo tình thương. Thánh Cô-nê-liô, giáo hoàng và thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, đã nói lên chân lý này…………….xem tiếp


Comments are closed.