Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.

 


Suy niệm

 Chúa Kitô chính là ánh sáng muôn dân. Người đã đến thế gian để đẩy lùi bóng tối sự dữ. Thực ra, bóng tối chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng. Nay, ánh sáng đã đến thế gian, “ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (x. Ga 1,5). Thế nhưng, không phải ai cũng đón nhận ánh sáng cứu độ ấy. Có người chưa thể đón nhận vì họ sống nơi xa xăm hẻo lánh, nơi ánh sáng chưa chiếu rọi tới. Nhiều người chưa muốn đón nhận, vì họ vẫn “chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19). Con người có quyền tự do, nhưng khi quyền đó đưa họ đến chối bỏ Thiên Chúa thì quyền đã trở thành án phạt.

 Toàn bộ đời sống con người biểu hiện như một cuộc chiến bi thảm giữa ánh sáng và tối tăm. Trong cuộc chiến ấy, chúng ta, những người đã được rửa tội, đứng về phía ánh sáng vì chúng ta chính là “con cái ánh sáng” (Ep 5,8). Song, muốn chiến thắng, ta phải luôn để cho ánh sáng Lời Chúa soi đường (x. GLHTCG, số 1785), đồng thời xem mười Điều răn như món quà được ban tặng cho lương tâm, giúp ta nhận ra lời kêu gọi của Thiên Chúa và những con đường Ngài biểu lộ (x. GLHTCG, số 1902). Là con cái trong Giáo hội, chúng ta được hưởng những bí tích như khí giới trang bị cho ta trong chiến trận: đó là bí tích Thánh thể như lương thực không chỉ nuôi dưỡng mà còn bổ sức, là bí tích Giao hoà như phương dược thần linh chữa lành tất cả mọi vết thương…

Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, xin đẩy lùi những bóng tối của sự dữ và tội lỗi còn ẩn khuất trong tâm hồn chúng con, và xin chiếu toả chan hoà ánh sáng của Chúa trên và trong chúng con. Xin dạy chúng con biết nhìn mọi sự dưới ánh sáng chân lý và đối xử với mọi người bằng lòng thương xót mà Chúa dành cho chúng con. Amen. 


Comments are closed.