Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

 


Suy niệm

 Thánh Gioan là người theo Chúa Giêsu ngay từ buổi đầu. Chính thánh nhân đã mắt thấy, tai nghe những phép lạ Thầy mình đã làm và những điều Người giảng dạy. Bên bàn tiệc ly, Thánh Gioan là người tựa đầu vào ngực Đức Giêsu. Trong cuộc thương khó của Chúa, thánh nhân luôn có mặt và đồng hành với Chúa cho đến dưới chân thập giá và khi an táng Chúa trong mồ đá. Sau đó, kể từ buổi sớm ngày thứ nhất trong tuần khi chứng kiến ngôi mộ trống cho đến mãi về sau, thánh Gioan đã chứng nghiệm mầu nhiệm Phục Sinh vốn vượt xa hiểu biết và trí khôn con người. Trải qua tất cả những kinh nghiệm hiện sinh ấy, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, lời chứng của Gioan về Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, trở nên sống động hơn bao giờ hết. Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh là căn cốt cho niềm tin và là lẽ sống cho vị tông đồ mà Chúa Giêsu thương mến.

 Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh là trung tâm và nền tảng của đời sống kitô hữu. Chính trong mầu nhiệm ấy mà chúng ta được sinh ra và lớn lên trong đức tin và sự sống đời đời. Như thánh Gioan, chúng ta được mời gọi bước vào, cảm nếm và xây dựng một tương cá vị, sâu đậm nơi Đức Kitô Phục Sinh.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã tặng ban. Chính trong ánh sáng của đức tin, chúng con nhận ra rằng : mỗi biến cố trong dòng đời đều có thể là điểm hẹn tình yêu mà Chúa chờ chúng con đến gặp Ngài. Nhờ đó, niềm tin nơi chúng con sẽ ngày càng ngời sáng, như ngọn đuốc thắp lên giữa dòng đời, giữa lòng người hôm nay. Amen.  


Comments are closed.