Thứ Tư sau Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 15, 21 -28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.


Suy niệm

Ý lực:

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15, 28).

Chia sẻ:

Trong não trạng của người Do thái, người Canaan bị xem là dân ngoại không đáng được hưởng lòng thương xót từ Thiên Chúa. Ban đầu Đức Giêsu giả vờ từ khước sự kêu cầu của bà. Song bà vẫn mạnh dạn kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, đến mức mà các tông đồ phải kêu lên rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi” (15, 23-25); hơn nữa, bà đã rất khiêm tốn khi trả lời Đức Giêsu rằng “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống” (15, 27). Trước thái độ khiêm tốn và đức tin mạnh mẽ của bà, Đức Giêsu đã chữa lành cho con gái của bà. Lòng tin và sự khiêm tốn của người mẹ đã mang lại sự chữa lành cho đứa con.

Việc chữa lành của Chúa Giêsu chứng tỏ tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt ai, dù là dân thánh – dân Ítraen được Thiên Chúa tuyển chọn- hay dân ngoại, dù là người công chính hay người tội lỗi. Tất cả đều được hưởng ơn cứu độ từ Thiên Chúa, miễn là chúng ta biết khiêm tốn chạy đến cùng Chúa và đặt trọn niềm tin vào Ngài, Ngài sẽ cứu chữa cho chúng ta thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Thêm vào đó, sự kiên trì nài nỉ của người đàn bà Canaan khuyến khích chúng ta trong đời sống cầu nguyện: nếu chúng ta kiên trì cầu xin những điều đẹp ý Chúa và cần thiết cho đời sống chúng ta, chắc chắn Chúa sẽ thương nhận lời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, trước những thách đố và cám dỗ của cuộc sống, xin cho chúng con vững tin rằng chỉ có Chúa mới là chỗ nương tựa vững chắc nhất và là hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ mỗi khi chúng con kêu xin Ngài, để trước bất cứ nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Chúa. Amen.


Comments are closed.