Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 6, 41-51

Khi ấy, người Do Thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” Chúa Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. … Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”


Suy niệm

Ý lực:

“Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được (Mt 17,20b)

Chia sẻ:

Trong hành trình bốn mươi năm qua sa mạc tiến về Đất Hứa, Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái man-na. Đó là bánh nuôi dưỡng phần xác. Hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết Ngài chính là Bánh Trường Sinh. Bánh mang lại sự sống đời đời cho những ai tin và đón nhận Ngài.

Thánh Thể chính là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã thương ban cho nhân loại. Nhờ Thánh Thể, con người có đủ sức mạnh siêu nhiên để tiến về quê trời. Nơi Thánh Thể, con người học được bài học yêu thương, hiệp nhất, phục vụ. Với Thánh Thể, con người có được sự đồng hành và trợ giúp của Thiên Chúa để có thể chu toàn sứ mạng được trao phó trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người trong gia đình chúng con luôn ý thức Thánh Thể là quà tặng vô giá Chúa tặng ban, để biết tích cực hơn trong việc tham dự thánh lễ. Đồng thời, nhờ sức mạnh từ Thánh Thể Chúa, chúng con sẽ sẵn sàng trở nên “tấm bánh được bẻ ra” cho anh chị em mình. Amen.


Comments are closed.