Thứ Tư sau Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất”.

 


Suy niệm

 Bài Tin Mừng hôm này cho chúng ta thấy niềm tin vào sự sống lại của Martha thật lớn. Không những cô tin rằng thân xác con người sẽ sống lại vào ngày sau hết (x.Ga 11, 24) mà ngay cả hiện tại, nếu đặt niềm tin vào Chúa Giêsu thì thân xác con người cũng sẽ được sống (x.Ga 11, 22). Không chỉ như thế, niềm tin đó là “bất cứ điều gì” cũng có thể “được” dưới quyền năng của Thiên Chúa (x.Ga 11, 22). Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Chúa cho cô biết rằng cô đã không sai khi đặt niềm tin vào Người (x.Ga 11, 27). Người đã cho Lazarô sống lại (x.Ga 11, 44) vì chính Người là sự sống (x.Ga 11, 25).

 Sách Giảng Viên có viết “cái gì cũng có thời có lúc, một thời để sinh, một thời để chết…” (x.Gv 1, 1-10). Trời đất này rồi cũng qua đi, mọi thứ con người tạo nên rồi cũng sẽ tàn lụi. Thân xác con người rồi cũng sẽ trở về bụi đất. Con người nên mang theo điều gì nếu không phải là lòng yêu mến Thiên Chúa? Con người có nên sống để tìm kiếm vật chất mau qua hay sống để tìm Chân lý vĩnh cửu là sự sống trường tồn nơi Thiên Chúa? Tìm và hy vọng vì ‘Thiên Chúa là tình yêu’ lẽ nào Ngài không đáp lại tiếng gọi của con cái Ngài.

Lạy Chúa, tổ phụ Abraham, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse là 3 mẫu gương vĩ đại dạy chúng con sống niềm tin vào Chúa. Gần chúng con hơn có Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận. Trong những lúc tưởng như không còn hy vọng gì, trong những lúc bi đát nhất của cuộc đời, bị thù ghét, vu khống, ruồng bỏ… ngài vẫn vững một niềm tin nơi Chúa, niềm tin sự sống vĩnh cửu Chúa đã hứa ban cho con cái Chúa. Ngài đã viết cuốn sách “đường hy vọng”. Đó là hoa trái của niềm tin yêu, của cuộc đời chứng nhân hy vọng. Ước gì chúng con cũng biết học theo ngài, dù hoàn cảnh nào cũng vẫn một niềm tin vào Chúa. Để rồi một ngày nào đó, chúng con cũng hân hoan khi thấy rằng Chúa thật là Đấng Hằng Sống.


 

Comments are closed.