Thứ Tư sau Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

 


Suy niệm

Trong trình thuật Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không chỉ tỏ cho chúng ta thấy mối tương quan mật thiết của Người với Chúa Cha mà con khai mở cho chúng ta khám phá huyền nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương những người bé nhỏ. Người mạc khải cho họ biết những bí nhiệm khôn lường. Quả vậy, niềm vui của ngày Ngôi Hai giáng trần chỉ được loan báo cho những mục đồng nghèo hèn. Chúa đã không chọn những người khôn ngoan thông thái nhưng lại chọn những ngư phủ thấp kém về nhiều mặt làm tông đồ và tỏ lộ cho họ biết mầu nhiệm Nước Trời.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi vào trong tình yêu, vào trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa bằng cách trở nên những con người bé nhỏ. Bé nhỏ ở đây không xét trên bình diện thể xác nhưng là tâm hồn. Đó là sự khiêm tốn, tin tưởng và phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa như trẻ thơ luôn tín thác vào cha mẹ của chúng.

Lạy Chúa, những tưởng khi khoa học kỹ thuật phát triển, con người sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa, thế nhưng, khoa học càng phát triển thì con người lại càng tự tôn mình lên và phủ nhận sự hiện diện của Người. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn nhận ra sự yếu hèn của chúng con và tôn nhận sự hiện diện và quyền uy của Chúa trong vũ trụ này. Xin cho chúng con luôn biết phó thác cuộc đời của mình trong tình yêu của Chúa. 


 

Comments are closed.