Thứ Tư Lễ Tro – Ngày 01/03/2017

Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.


Suy niệm

BA CỘT TRỤ

“Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy” (Mt 6,1).

Mở đầu Mùa Chay, Giáo Hội muốn chúng ta thực hành một số việc đạo đức mà người Do Thái xưa thường làm. Đó là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Đây cũng là ba việc đạo đức tiêu biểu được xem như ba cột trụ nâng đỡ toàn bộ đời sống đạo đức của người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Trong đó, cầu nguyện là bổn phận đối với Chúa, nghĩa là chúng ta cần phải dành thời giờ hơn nữa trong việc phụng thờ Người. Chay tịnh là bổn phận đối với bản thân, nghĩa là chúng ta cần phải khắc phục bản thân để hoàn toàn thuộc về Chúa trong phẩm giá của người con Chúa. Bố thí là bổn phận đối với tha nhân, nghĩa là chúng ta cần nhạy cảm hơn về nhu cầu của những người anh em xung quanh chúng ta để giúp đỡ và phục vụ họ. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta khi làm những việc này phải tránh hết mọi thái độ phô trương. Đừng giống như các Luật sĩ và Biệt phái, chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, nhưng hãy làm mọi việc cách kín đáo. Bởi, nếu chúng ta làm những việc lành để người đời khen tặng thì Thiên Chúa kể là ta đã được thưởng công rồi và sẽ không ban thưởng cho ta nữa.

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta cần thức tỉnh lại tinh thần của mình khi làm những việc đạo đức, hay khi thi hành những việc thiện trong công tác tông đồ truyền giáo. Chúng ta phải tránh hoàn toàn những thái độ như cầu nguyện giữa ngã ba đường, ủ rũ khi ăn chay hay khua chiêng đánh trống khi làm việc bác ái. Chúng ta phải ý thức rằng chúng ta làm mọi việc vì Chúa và vì lợi ích cho tha nhân chứ không phải vì mưu lợi cho bản thân.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con thời gian thuận tiện của mùa Chay Thánh này, để chúng con xét duyệt lại cuộc đời và những thiếu sót, lệch lạc nơi bản thân chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận rõ những yếu hèn đang hiện hữu nơi con người chúng con để cùng với ơn can đảm Chúa ban, chúng con sẽ sống 40 ngày Chay Thánh cùng với ba cột trụ đạo đức cách sốt sắng và đẹp ý Chúa hơn cả. Amen.Comments are closed.