Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Ngày 17-02-2021

Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. – Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình : họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng : họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. – Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não : họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

 


Suy niệm

CẦU NGUYỆN, ĂN CHAY VÀ LÀM VIỆC BÁC ÁI CÁCH ĐẸP LÒNG CHÚA

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ”(Mt 26,42).

Mùa Chay là mùa tập luyện chiến đấu thiếng liêng. Làm thế nào để việc luyện tập và chiến đấu mang lại ích lợi cho đời sống thiêng liêng? Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy cho chúng ta ba thực hành quan trọng trong Mùa Chay là : Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Ba việc ấy diễn tả ba mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Đồng thời Người cũng lưu ý về tinh thần phải có khi thực hành ba việc làm này.

Cầu nguyện là cách biểu lộ niềm tin, giúp con người gắn bó với Chúa, hoàn toàn sống phó thác vào Chúa. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về đời sống cầu nguyện. Ngài cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, để luôn an bình, thuận theo ý Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ”(Mt 26,42). Nhưng phải cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, đó là “khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn”(Mt 6,6), đừng làm như kẻ giả hình, vì như thế là đã tìm ân thưởng của trần thế rồi. Vậy hãy vào trong sâu thẳm của nội tâm, gặp Chúa và gặp mọi người trong Chúa, cùng muôn tâm tư, ước vọng. Chúa sẽ lắng nghe, Chúa sẽ thánh hoá, biến đổi, giúp chúng ta luôn sống đẹp lòng Người .

Khi ăn chay cũng vậy, Chúa Giêsu không dạy chúng ta được ăn gì và phải kiêng những gì, nhưng Người nhấn mạnh đến tinh thần của sự việc: “Khi các ngươi ăn chay thì chớ sầm mặt lại như bọn giả hình (….) Còn ngươi ăn chay thì đầu hãy xức dầu, và mặt mày hãy lau rửa…” (x. Mt 6, 16-18). Chúa Giêsu không chấp nhận việc ăn chay của người môn đệ giống như những người Pharisêu và những người Do thái đương thời, đó là mỗi khi họ ăn chay, họ tỏ ra rầu rĩ, thiểu não, tang thương. Ngược lại, Người muốn người môn đệ phải hân hoan khi ăn chay, vì ăn chay là để đón chờ chàng rể đến.

Với việc bác ái, Chúa Giêsu dạy ta phải ý tứ khi chia sẻ thì đừng thổi loa báo trước và đừng để tay trái biết việc tay phải làm (x. Mt 6, 3-4). Nếu không thi hành trong lòng mến và vô vị lợi như thế, thì việc bác ái của chúng ta sẽ chỉ là công dã tràng mà thôi. Làm việc bác ái giúp chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa, việc luôn nghĩ đến người khác giúp chúng ta biết từ bỏ mình. Biết chạnh lòng thương trước những cảnh đời nghèo khổ sẽ giúp chúng ta thăng tiến trên đường nên thánh

Bốn mươi ngày Chay Thánh không phải là thời gian nặng nề với những gánh nặng, nhưng là thời gian của ân sủng, của ân phúc. Xin cho chúng ta thực hiện những hành vi đạo đức cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái không phải vì phô trương, nhưng vì lòng yêu mến Chúa.


Comments are closed.