Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Ngày 08/10/2021

Lời Chúa: Lc 11, 15-26

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu trừ quỷ, thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước đó làm sao đứng vững được. Bởi các người bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn, nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán. Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: “Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

 


Suy niệm

LỜI MỜI GỌI ĐỨC TIN

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20).

Trong suốt cuộc đời tại thế, Chúa Giêsu đã dùng lời rao giảng và các phép lạ để mời gọi con người đón nhận và tin vào nước Thiên Chúa. Trước lời mời gọi này, có một số đông đáp lại và sống theo giáo lý của Người, nhưng cũng có nhiều người một mực từ chối tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ. Để làm sáng tỏ hơn về ý niệm Lời mời gọi đức tin này, chúng ta cùng suy niệm 2 ý:

1.Đức Giêsu mời gọi hãy tin vào Ngài

Sau khi Chúa Giêsu trừ quỷ, bên cạnh một số người kính phục quyền năng và tình thương của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu, vẫn còn có vài người khác lại giải thích xấu khi cho rằng Chúa Giêsu cấu kết và dựa vào thế lực của tướng quỷ Bêelgiêbút. Tuy nhiên, Chúa Giêsu một mực kiên nhẫn khai sáng lối nhìn thiển cận của dân chúng: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được?”. Ngài còn minh chứng hành động của mình là hành động thiên sai nhờ ngón tay của Thiên Chúa. Từ đó, Ngài tiếp tục mời gọi người Do thái hãy tin vào Ngài là Đấng được sai đến để giải thoát và mang ơn cứu độ cho mọi người. Lời kêu gọi càng khẩn thiết hơn khi Ngài loan báo “Triều Đại Thiên Chúa đã đến”.

Việc trừ quỉ mà Chúa Giêsu thực hiện không chỉ diễn tả tình thương mà còn là hành động giải phóng của Thiên Chúa đến giữa con người. Điều này chứng tỏ Nước Thiên Chúa đã đến giữa con người. Tuy nhiên, để đón nhận được lời mạc khải và lời giải thích của Ngài về ý nghĩa dấu lạ, con người cần đến ơn đức tin, là ánh sáng siêu nhiên hướng dẫn. Ơn này không thuộc về những người chống đối mà chỉ thuộc về những người thành tâm đón nhận Lời của Chúa mà thôi.

2.Ơn đức tin – ơn ban nhưng không

Đức tin không phải là kết luận của một quá trình suy tư nhưng là ân ban của Thiên Chúa. Vì nếu đức tin chỉ đơn thuần là kết luận của suy tư lý trí, thì trước dấu lạ Chúa thực hiện mọi người đã tin vào Ngài. Chính vì thế, con người cần khiêm tốn cầu xin Chúa ban ơn đức tin, để có thể đón nhận mạc khải của Thiên Chúa và ngày càng được củng cố trong đức tin.

Một khi đã tin Ngài rồi, người tín hữu cần phải đóng góp thêm phần của mình để làm cho đức tin ngày một tăng trưởng. Để dấn thân và đứng vững trong đức tin, người tín hữu cần luôn trung thành với Thiên Chúa qua đời sống thân mật, qua việc cầu nguyện và lắng nghe Lời Ngài

Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta luôn ý thức tầm quan trọng của Thánh Lễ, các giờ đạo đức và các giờ cầu nguyện với Chúa, để đời sống đức tin của chúng ta ngày được củng cố và thăng tiến hơn.


Comments are closed.