Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Ngày 07/10/2022

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. 

 


Suy niệm

“QUA MẸ, CON ĐẾN CÙNG CHÚA”

“Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. (Lc 1,28).

Kính thưa cộng đoàn, người tín hữu nói chung và cách riêng các giáo hữu tại Việt Nam có lòng sùng kính Đức Mẹ thật đặc biệt. Lời kinh Kính Mừng từ lâu đã trở nên rất đỗi quen thuộc với mọi người thuộc mọi lứa tuổi ở khắp nơi. Lòng yêu mến ấy không chỉ phát xuất từ sự mộ mến những nhân đức tuyệt vời của Đức Maria nhưng còn bởi qua Mẹ và nhờ Mẹ chúng ta thấy mình đến được với Thiên Chúa.

Thật vậy, Mẹ Maria dẫn chúng ta đến được với Thiên Chúa bởi Mẹ là một người “đầy Chúa”. Sứ Thần Gapriel chứng thực điều này trong buổi Truyền Tin: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ… Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa…Chúa Thánh Thần sẽ đến với Trinh Nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Trinh Nữ” (Lc 1,28.30.35a). Không những thế, Sứ Thần còn cho Đức Maria biết Mẹ sẽ cưu mang chính Ngôi Hai Thiên Chúa nơi cung lòng của mình; “Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu… Ðấng Trinh Nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,31.35b). Những ơn huệ cao vời ấy trước hết là bởi Thiên Chúa đã yêu thương Đức Maria cách đặc biệt, tuy nhiên cũng phải nói tới những nỗ lực đáp trả của Mẹ. Tâm hồn Mẹ luôn kết hợp với Chúa, hằng suy đi nghĩ lại Lời Chúa ngang qua các biến cố trong đời (x. Lc 2,51). Thêm vào đó, Mẹ luôn mau mắn vâng theo thánh ý Thiên Chúa với thái độ khiêm cung của một nữ tỳ hèn mọn (x. Lc 1,38). Đức Maria có thể đưa người khác đến với Chúa bởi chính bản thân Mẹ luôn thuộc trọn về Chúa cả trong suy nghĩ lẫn hành động.

Noi gương Mẹ, chúng ta, những Kitô hữu, cũng phải có khả năng dẫn người khác đến với Thiên Chúa. Chính lúc con người thời đại đang quay cuồng trong những đam mê của danh lợi thú, những tư tưởng sai lạc thì cũng lúc ấy họ cần hơn hết những người có thể nhắc nhở cho họ về Thiên Chúa. Con người cần được nhắc nhớ rằng họ mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa khi mà thân xác con người bị xem thường, bị mua bán, bị lạm dụng; rằng Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương họ giữa lúc họ bị bỏ rơi, bị chà đạp hay sa ngã phạm tội; và nhất là “hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào, cho dù là hữu ích, như khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật, cũng không ở trong bất cứ tạo vật nào, nhưng duy chỉ ở nơi Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi điều thiện hảo và mọi tình yêu” (GLHTCG 1723). Đó là sứ mệnh của mỗi chúng ta, sứ mệnh thành men, thành muối, thành ánh sáng cho đời (x. Mt 5,13-16). Vậy chúng ta đã làm gì để chu toàn sứ mệnh đó?

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, ban ơn giúp sức để chúng con biết năng suy ngắm Lời Chúa, nhờ đó “chất Giêsu” và tinh thần Tin Mừng sẽ luôn tỏa lan trong lời nói và hành động của chúng con. Amen.


Comments are closed.