Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên – Ngày 23/09/2022

Lời Chúa: Lc 9,18-22

Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA LÀ MỘT MẦU NHIỆM

“Người lại hỏi: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’ Ông Phêrô thưa: ‘Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa’” (Lc 9,20).

Trong muôn vàn câu hỏi, câu hỏi “con người là ai?” luôn là một câu hỏi khó. Câu hỏi này lại càng khó hơn, khi đối tượng được nhắm đến là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm Người. Đứng trước những nghi vấn trái chiều về căn tính của mình, Đức Giêsu muốn hỏi ý kiến của các môn đệ, “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô đã lên tiếng thưa, “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Khác với Tin Mừng Luca, trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Đức Giêsu xác thực lời tuyên xưng trên không tự Phêrô nói ra, nhưng do Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời mạc khải cho ông nói (x. Mt 16,15-17).

Thiên Chúa là Đấng Siêu Việt. Con người hữu hạn chúng ta lại bị giới hạn trong không gian, thời gian và chỉ kinh nghiệm được những điều ở trong thế giới khả giác. Ta không thể biết được bản tính của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa vượt lên hẳn mọi điều chúng ta có thể biết và nói về Người. Người là một mầu nhiệm khôn dò. Thánh Augustino đã viết: “nếu bạn thấu hiểu Người thì Người không phải là Thiên Chúa.”

Đứng trước Mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta cần Đức tin. Đức tin chính là niềm tin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đã hạ cố để nối lại vực thẳm ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người. Đức Giêsu là hình ảnh Thiên Chúa vô hình. Ngài đến và sống trọn kiếp người để nói cho con người biết Thiên Chúa là ai.

Câu hỏi thú vị nhất là câu hỏi chứa đựng điều bí ẩn, có sức biến đổi cả một con người đang trên đường tìm kiếm câu trả lời. Đó chính là câu hỏi mà Đức Giêsu đặt ra cho mỗi chúng ta, “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Chúng ta đừng vội đóng khung Thiên Chúa trong một vài định nghĩa, nhưng thay vào đó hãy khám phá và kinh nghiệm Ngài trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Khi ta hạnh phúc nhất, Thiên Chúa có đó. Lúc ta bị áp lực bởi công việc, học hành, có Thiên Chúa đó. Thẩm chí có khi ta như mất tất cả thì Thiên Chúa vẫn có đó. Ngài ở đó đợi ta khám phá và kinh nghiệm về Ngài, vì Mầu nhiệm Thiên Chúa bao trùm mọi thực tại và ôm choàng lấy chúng ta. Lời của ông Gióp sau khi đã kinh nghiệm được Thiên Chúa sẽ là bài học quí báu cho mỗi chúng ta, “Lạy Thiên Chúa, trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn” (x. G 42,5-6).

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con lòng tin và sự khiêm nhường để trong mọi hoàn cảnh cuộc sống chúng con đều nhận ra sự hiện diện của Chúa. Xin cho câu trả lời của chúng con là lời tuyên xưng đầy sống động sau khi chính bản thân đã khám phá và kinh nghiệm về Ngài.


Comments are closed.