Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên – Ngày 22/09/2022

Lời Chúa: Lc 9,7-9

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói : “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hê-rô-đê thì nói : “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

 


Suy niệm

BÌNH AN CỦA CHÚA

Vua Hêrôđê nói : “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. (Lc 9,9)

Bình an luôn là điều con người khao khát, tìm kiếm. Để có được bình an, nhiều người chọn cách sống hy sinh, nhẫn nhịn ; Có người tìm nơi thanh vắng, sống một cuộc đời bình dị. Tuy nhiên, bình an đích thực khởi đi từ tâm hồn. Điều này chỉ có được nơi Thiên Chúa là suối nguồn bình an. Ở với Chúa, chúng ta sẽ kín múc nguồn ân phúc ấy.

Hôm nay, Tin mừng theo thánh Luca thuật lại việc vua Hêrôđê muốn tìm gặp Đức Giêsu sau khi nghe biết về Ngài. Phải chăng lòng vua bị khuất phục khi nghe biết về Đức Giêsu ; hay vua muốn gặp Chúa để xin Người chỉ cho vua con đường chân lý. Dường như là không! Vua đã lựa chọn đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa. Vua đã giết Gioan Tẩy Giả khi ông nói lên sự thật, vì sự thật ấy ảnh hưởng đến vua. Như vậy, vua Hêrôđê muốn tìm gặp Chúa Giêsu không phải vì Chúa, nhưng vua sợ hãi (x. Lc 9,7) : sợ phải đối diện với Đấng là Sự Thật, sợ đối diện với con người tội lỗi của mình. Sách giảng viên nói : “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2). Vua Hêrôđê đã nghiêng chiều theo phù vân, u mê bởi thế quyền, dục vọng. Vua chọn lựa dừng chân trong tội và sống một cuộc đời không bình an. Đức Giêsu đến để giải thoát con người, nhưng chỉ với những ai tin nhận và đi theo Người, như lời Người đã nói : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,31-32)

Đến với Bí tích Hoà Giải, mỗi người chúng ta được gặp gỡ Đấng giàu lòng xót thương. Đấng ấy sẵn sàng gánh lấy ưu phiền, đau khổ, và cả tội lỗi của chúng ta. Về phía chúng ta, chúng ta thường cảm thấy bồn chồn, có khi còn là lo sợ mỗi khi đến giao hoà với Thiên Chúa. Lúc ấy, chúng ta đang mang lấy tâm trạng của Hêrôđê : tìm gặp Chúa là Đấng Đoán xét hơn là Cha Giàu Lòng Xót Thương. Phận người yếu hèn của chúng ta hoàn toàn bất xứng trước Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Nhưng càng biết mình tội lỗi, chúng ta lại càng cần được Chúa chữa lành và thứ tha. Thật vậy, Thiên Chúa luôn chờ đợi, để tha thứ, trao ban cho chúng ta bình an của Ngài, hầu giúp ta sống cách sung mãn, dồi dào.

“Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51,19) – Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết đến với Chúa bằng một tấm lòng khiêm hạ ; biết dâng lên Chúa cả con người với những yếu đuối, lỗi tội của mình. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng nhân từ, chính trực sẽ ban ơn tha thứ, ban ơn cứu độ cho những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin ban bình an của Ngài cho chúng con. Amen


Comments are closed.